- Prorok Amos věděl, jak se lidé chovají. A bylo to stejné jako dnes. Amos kritizuje, že lidem není nic svaté. Bůh ale nic nezapomene. Ne jak vypadáme navenek, ale jací jsme uvnitř. Nemůžeme sloužit dvěma pánům.
- Modlit se s velkou láskou. Modlitbou se dá řešit všechno. Modlit se soustředěně, ne roztržitě. Abych věděl, co říkám. A Bůh dělá zázraky. Ale ne tak, jak čekám.
-mb-