- V hluboké totalitě nebylo možné dávat najevo svou víru.
- Víru je nutné šířit svým životem. A to především svými vztahy. Nejdůležitější v našem životě jsou vztahy.
- Pavla chce zavést v našem životě Misijní koláč, který se dělá v mnoha kostelích. Někteří ale hned kritizují nějaké nové věci. Je to stejné, jako když se stavělo Centrum. Máme sice Farní kafe, ale je třeba být stále otevřený. Misie spočívá v tom, že se učíme překonávat sami sebe a učíme se jednat s jinými lidmi, i s těmi, kteří mi nejsou sympatičtí. Zbavit se svého soukromého pohledu a být více otevřený ke společenství.
- Víra se pěstuje modlitbou. Jde o spolupráci s ostatními.
- Další věcí je kostel sv. Václava. Když jmenovali P. Kofroně rektorem tohoto kostela, stal se kostel sv. Václava rektorátním. S farním kostelem, tedy kostelem sv. Petra a Pavla má společné pouze matriky, a ty jsou ve farním kostele. Na Vánoce, ani na Velikonoce už nebudeme do kostela sv. Václava chodit, budeme stále ve farním kostele sv. Petra a Pavla. V kostele sv. Václava se dělají akce, ale dělají si je sami. Nemají s námi nic společného.
- Bůh miluje každého a každému dává možnost, aby se vrátil k Pánu Bohu. Ale člověk musí s Boží milostí spolupracovat.