- Jde o sebepoznání. Farizeus byl přesvědčený, že když dodržuje, co je předepsáno, tak je dobrý. Celník se vymykal tehdejším předpisům, ten se modlil s otevřeným srdcem. Uvědomuje si své limity a že je překračuje, a tak to má ve své modlitbě.
- Lidé žijí ve vyjetých kolejích, hlavně my katolíci. Nechceme přijmout, když nás někdo upozorní, že je to jinak. Jde o to, jestli chceme být lepší. Málokdo řekne, v čem je člověk nemožný, proč ho nemají rádi. Naučil jsem se děkovat Pánu Bohu, když mě někdo kritizuje. My myslíme často jinak než ostatní.
- Současníci světců vydávali svědectví, že s nimi bylo těžko žít. Bůh je ale tak velkorysý, že i přes naše vyjeté koleje nás má rád a vidí naše silné stránky.