Příští týden končí církevní rok. Mluví se o posledních věcech člověka. Lidé mají problém s umíráním i se smrtí. Jednou se to stane.

Včera byla v Praze obrovská manifestace. Kdybychom byli aktivní před volbami, nemuselo by být Milion chvilek. Ďábel ví, jak nás má rozdělit.

Jak se předává víra? Pouze Bůh to udělá. My jsme jen Jeho nástroji. Nejprve vychováváme děti k duchovním věcem. Výuka je o tom, jak to má být. Není to o emocích, pocitech. Víra se předává svým vlastním životem. Že uvidí, že to, co říkám, tak tím žiju. Je třeba nadchnout. Je třeba být nadšený.

My jsme často davoví. Musím si říct, je to od Boha nebo od ďábla? Podstatné je, aby moje duše směřovala k Bohu. Důležitější je duše než tělo. Materiální věci jsou podružné.