- Pius XI. vyhlásil Ježíše Krista za Krále. My žijeme v liberální demokracii. Zvolíme si někoho a ti za nás mluví a rozhodují. Vše se řeší diskusí.
- Pak je monarchie. Císař nebo král, dále parlament apod. ( to je konstituční monarchie ). Pak je monarchie absolutní. Císař nebo král rozhoduje sám. On má plnou odpovědnost.
- Církev je jiná. Papež má moc. V církvi neexistuje demokracie. Ale někdo se snaží vnášet i do církve demokratické prvky.
- Ale Ježíš Kristus sestoupil na zem, aby byl ukřižován a tím nás vykoupil. Ježíš nám ukázal cestu, že i v našem osobním životě se máme nechat vést. Ježíš je Cesta, Pravda a Život. Víra je otázka srdce. Cítím, že to tak má být, i když všemu nerozumím. Poslední Ježíšova slova byla, že lotr bude s Ním v ráji. Čili Ježíš Kristus má poslední slovo.
- Bůh seslal Ducha svatého. Nikdo z lidí není schopen zachránit církev. Vše dělá pouze Bůh. Ježíš svým obětováním se nás zachránil. Duch svatý nám dává sílu. Bůh tak rozhodl.
- Ďábel ví, jak na nás. Nechce, abychom své trápení unesli. Chce, abychom reptali, stěžovali si.
- Je třeba přijmout Ježíše Krista jako Krále, pak budeme věřící.