Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Advent je příprava očekávání. Ohlašovatelem mesiáše byl Jan Křtitel.
- Dnes je základní otázkou vztahy mezi lidmi. Já se musím změnit. Pak se změní celý svět. Vše je ve znamení kříže. Máme 2 vztahy: horizontální a vertikální. Jak je mi někdo protivný, i já jsem jemu protivný. Vztah vertikální je vztah s Bohem. Je třeba si to uvědomovat. Lidé o tom debatují a přitom o tom nic nevědí. Vztah k Bohu není závislý na tom, jak se chová ten či onen kněz. Ale jde o vztah k Ježíši Kristu. Bůh celého vesmíru a stal se malým, bezmocným dítětem.
- V době sv. Terezie z Lisieux byl rozšířený jansenismus. Vše bylo velice přísné. A ona si uvědomila, že je třeba mít Ježíše Krista ve svém srdci. Bůh se stává věcí, stává se hostií. Já si mám být vědomý toho, že Kristus se rodí pro mne při každé mši svaté.
- Církev je plná symbolů. Víra není o diskusi. Víra se vyzařuje. Je to všechno v mém srdci. Ježíš není v poezii. Ve folklóru. My musíme jít dál. Vánoce nejsou o stromečku, o půlnoční. Ale že se Bůh pro mne, pro nás narodil. My jsme závislí na Boží milosti. Je třeba vnímat Ducha sv. Vnímat, co Bůh po mně chce. Je třeba vertikála, vztah k Bohu a to hledat. To je podstatné.

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum