- Jako malý jsem nerozuměl symbolům ve víře, teprve až později. V semináři jsem se setkal s knihou Malý princ od Exupéryho. Tam je uvedeno, jak máme vnímat to, co je očím neviditelné. „Správně vidíme jen srdcem.“
- Ve víře buď vnímáme srdcem, nebo ne. A Maria uchovávala vše ve svém srdci, je uvedeno v evangeliu. Víra je mimopřirozená záležitost. Není to o vědě, o vědeckém poznání.
- Začátek Evangelia sv. Jana se čte na 2. neděli po Narození Páně. Je to jako předehra, kdy se zde uvádějí všechny symboly, které se pak rozvíjejí dál. Vtělené Boží Slovo je Ježíš Kristus.
- Kdo je v pekle, nevíme. To je věc Pána Boha. Svatí jsou nám představeni jako vzor. Ale jak to přesně je, to ví jen Pán Bůh. Je zbytečné diskutovat, ale Bůh nás miluje, každého z nás. A každého posunuje, abychom byli stále lepší. Někdo slyší, někdo ne.
- Všichni jsme dostali milosti od Pána Boha. Ale jak se k tomu postavíme, to je věc každého z nás. Boží dimenze, Boží rozměr je nám nedostupný. Víme jen, že máme milosti a lásku Pána Boha. Bůh ví přesně, jak se co stane. Bůh je nade vším. Podstatné je, abychom žili v přátelství s Pánem Bohem. Máme se mít navzájem rádi. Ve farnosti, v našem světě, na celém světě.