- Ježíš se v dětství a mládí projevil jen několikrát. Např. když se ve 12 letech ztratil a našli Ho pak v chrámu. Projevuje se až v dospělosti, kdy začíná plnit vůli Otce, který Ho poslal.
- Poušť – setkání s ďáblem – a pak začíná svou veřejnou činnost. Sv. Matouš říká, že Ježíš zdůrazňuje, že má plnit vůli Otce. I my máme plnit vůli Otce. Ježíš začíná veřejně kázat a dělat různé zázraky. Učedníci a ostatní to nechápali. Myslí, že je divotvůrce. Ne že Bůh přišel na svět.
- Včera jsem křtil a znovu jsem si uvědomil, co pro nás křest znamená. Když jsme byli pokřtěni, stali jsme se Božími dětmi, když na nás sestoupil Duch svatý. Všechny dary, které budeme v životě potřebovat, dostáváme při křtu. Pak už dary rozvíjíme, nebo také ne. Křtít je někdy móda a kněží se pak bouří. Znají důsledky takových křtů. Pokřtěný člověk má odpovědnost, aby si nechal své dary rozvíjet. Modlitba, mše svatá, zpověď, svaté přijímání. A trvalá snaha patřit Pánu a jít za Ním.
- Vždy se vracet k Pánu Bohu skrze svátost smíření, pokud nějak ujedeme. Aby můj vztah k Pánu Bohu zesiloval.
- Snažím se, abych rostl ve vztahu k Pánu Bohu?