- Mojžíš nám předal Desatero. Pán Ježíš nám vysvětluje, jak se máme na jednotlivá přikázání dívat.
- 5. přikázání, tam jsou např. i drogy. 6. přikázání je nejsložitější. My lidé jsme povrchní. Nejde nám o hloubku. Sex je tak rozjetý, že už ani nevíme, jaký je to dar. Ruší se stud. Neumíme o tom mluvit. Mladí to neumějí pojmenovat. Celá společnost se posunula. Bereme dětem jejich dětství. Ve škole se o tom předčasně mluví. ( Nebuď zvědavý, budeš brzy starý – to je o 6. přikázání .)
- Lhaní je velmi rozšířené. Krádež – dělají to všichni, tak můžu i já.
- Ztrácíme vztah k Pánu Bohu. Nemáme překračovat Desatero a ani to tak nevnímáme.