- Dnes je poslední neděle v zelené barvě. Dnes začíná masopust a bude až do úterý.
- Četli jsme poslední neděle celou 5. kapitolu sv. Matouše. Co to znamená oko za oko a zub za zub. To je filosofie, která se používá v USA, a proto nejsou schopni zrušit trest smrti. To je starozákonní pojetí. Je to i v Albánii a jižní Itálii. Pomsta, musí se to vrátit. V islámu je to stejné, tam dokonce i v rodině.
- Pán Ježíš ale říká, že my se musíme naučit odpouštět. Pomstou se to šíří dál. Odpouštět je těžké. Ale Bůh mě má rád. Počítá s naší zlobou. Máme milovat své nepřátele. Mám se snažit, abych svou nenávist dovedl zklidnit. K tomu ale potřebuji Boží milost. Co se děje ve skrytosti, bude jednou hlásáno ze střech. Bohu patří odplata, hodnocení.
- Buďme dokonalí. Představujeme si pod dokonalostí perfektnost. Ale znamená to nedělat věci naschvál. V každém z nás je dobro i zlo. Jsou lidé, kteří vyzařují zlo, negativní věci. A oni to nevědí. Ale jsou lidé, kteří vyzařují dobro. Máme se snažit, aby se lidé v mé přítomnosti cítili dobře. Uvědomím si, že mám špatné vlastnosti, a to je k modlitbě. Já sám se nemůžu změnit. Ale s Boží pomocí ano. Pomlouvání, klepy, žárlivost atd.
- Mezilidské vztahy jsou důležité. Já se mám změnit, a tak i ten druhý má možnost se změnit. Nejdřív tedy vnímat sebe. Máme být solí země a světlem světa. To je naše poslání. Šířit kolem sebe lásku, radost a pokoj. A to si vyprošujme.