- Dnešní evangelium – to je velekněžská modlitba. Abychom věděli, proč vlastně přišel Ježíš na svět. Trojjediný Bůh je Jeden. Otec věděl, že první lidé nebudou poslouchat. Vzepřeli se Pánu Bohu. Přišel čas, a tak nám dal možnost, abychom se změnili. Poslal sám sebe a stal se člověkem. Tedy Ježíš. Obětoval se na kříži. Vzájemný vztah mezi nimi je Duch Svatý. Projevuje se v naší víře.
- Zázraků máme denně mnoho. Ale my to ani nevnímáme. Bůh chce, abychom s Ním navazovali kontakt. Tedy modlitba. My ale máme představu, co to je modlitba. Měl bych si být vědom, že Ježíš Kristus je v mém srdci. Naše představy nás ruší, nejsme schopni se soustředit.
- Podstata modlitby je to, že všechno dělám pro Pána Ježíše. Všechno. A aby skrze mne působil Duch Svatý. A tak je třeba se modlit.
- Lidé se moc báli a bojí v období současné nákazy. To bylo a je otázka víry. Proč? Strach je od ďábla. Když se budeme modlit, snažit se o soustředění při modlitbě, není třeba se bát. Nevěříme si. Přijměme sílu ze svého křtu a biřmování.