- Apoštolové byli pořád ustrašení. Teprve 50. den, kdy se spolu modlili, přišel zázrak a Duch Svatý naplnil jejich srdce. A ustrašení apoštolové se přestali bát.
- Církev má biřmování, a to zprostředkovává seslání Ducha Svatého. Když člověk věří, dostává dar. Duch Svatý nám dává sílu, abychom se nebáli. Až tak, že se někteří nechají pro Pána Ježíše zabít. Duch Svatý nám dává myšlenky, co a jak můžeme změnit.
- Máme moc vysokou materiální úroveň, je třeba ji snížit. Lidé se teď zajímají, zda budou moct jet k moři. To je především zajímá.
- Ale Duch Svatý působí i skrze mne. Ale je třeba tomu věřit. Abych vnímal Ducha Svatého, abych se soustředil dovnitř sebe. Duch Svatý je oživující princip mého života.