- V těchto dnech probíhá svěcení bohoslovců na kněze. Kněžství přijímají tím, že na ně biskup položí ruce. Kněží mají sloužit, biskup má sloužit. A nesmí z toho těžit. Bůh si vyvolil kněze, aby ostatním vyprošovali milost. Ale to musí být kněz napojen na Pána Boha. Nesmí mít zalíbení ve lži, v korupci atd.
- Nesmíme být pasivní katolíci. Jsme věřící, ale nesmíme být konzumní. Všichni dostáváme milosti, abychom své úkoly mohli splnit. Je třeba vyzařovat Krista. A není to o výkonu. A když děláme to, co máme, a děláme to dobře, tak to nám Pán Bůh žehná.
- Snažme se žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.