- Byl jsem tento týden na Hostýně na exerciciích. Člověk má nad sebou přemýšlet a modlit se. Každý den tam byla spousta lidí a dětí. A říkal jsem si, to je budoucnost národa. Moc se mi to líbilo. Tolik lidí, tolik dětí, tolik mládeže.
- Někdy mám pocit, že vás moc poučuju a napomínám. Ale zjistil jsem, že mnoho lidí má velmi malé vědomosti.
- V čem spočívá náš vztah k Pánu Bohu? To není v povrchních věcech. Nejdeme do hloubky. Klademe důraz na viditelné věci. Hlavně aby se dodržovali dané normy. Chodí se často formálně ke svatému přijímání. Ani nevíme, že se spojujeme s Ježíšem Kristem.
- Jaká půda je mé srdce? Je připravené? Zlo existuje a my mu podléháme. Necháme si do srdce dát plevel. Jde o můj vztah k Pánu Bohu. Abych byl s Ním v přátelském vztahu. Kdo z nás si uvědomuje, že žárlí, že je sebestředný, že závidí? Ani netušíme, že jsme takoví. Vidíme na ostatních chyby, ale je to zrcadlo pro nás. Že to mám i já.
- Bůh nás stvořil jako dobré, my ale musíme rozlišovat, co je dobré a co je zlé. A při svatém přijímání přijímáme Krista, abychom měli sílu přijímat dobro.