- Chodíme do kostela, abychom byli povzbuzeni. Mše svatá má 2 části: bohoslužbu slova – ta končí přímluvami a potom bohoslužbu oběti, a ta je velmi důležitá. Dostáváme sílu, abychom dokázali realizovat to, co slyšíme v bohoslužbě slova.
- Pán Ježíš připovídal apoštolům svůj konec. Petrovi se to nelíbilo. Věděl, že to je Mesiáš, a ten přece nemůže trpět, jak byli přesvědčeni Židé.
- Ježíš ví, že my budeme mít problémy ve svém životě. Život je složitý. Ubývají síly, jsou problémy psychické. Dítě, když vyrůstá, tak má svou hlavu. Chová se jinak, než by rodiče chtěli. Navíc jsme všichni materialisticky založení. Bůh je přímočarý a ví, jaké problémy budeme mít.
- Kéž bychom si dokázali říct, že to bude lepší. Bůh dá kříže, které dokážeme unést. Bůh o mně ví. Bůh mě má rád.