- 2. neděle adventní je o Janu Křtiteli. Advent naladí člověka na to, že bude oslavovat narození Ježíše Krista. Navazuje se na předcházející proroky, např. na Izaiáše.
- Teď jsme všichni v pandemii. Po dlouhé době je to celosvětová událost. A co nám tím chce Pán Bůh říct? V pátek měl kard. Cantalamessa, promluvu, kdy mluvil o smrti. Tím, že se narodíme, spějeme ke smrti. Nevíme, kdy a jak umřeme. Nemáme se toho obávat. Připravujeme se na 2. příchod Krista. Příprava spočívá v tom, že si to uvědomujeme. Advent není o úklidu a nákupech, ale o uvědomění si, proč jsme na světě.
- Ježíš dá vždycky sílu, abychom na světě žili naplno a dobře a všechno zvládli. My máme strach, Když se ale budeme opírat o Boha, tak se nemáme čeho bát.
- Jsme omezeni a to nás straší. Máme začít u sebe. Snažím se nedělat věci špatně? Neposuzuji lidi kolem sebe špatně? Já jsem tvůrcem, jestli to bude kolem mne dobré. Dějiny světa dělají lidé, kteří žijí svatě.