- Horské kázání je Ježíšův program. Židé měli Desatero, Ježíš přináší Osmero blahoslavenství. Desatero je podlaha, základna, pod to by křesťan neměl vůbec jít. Nehřešit proti Desateru. Blahoslavenství je ideál, ke kterému směřujeme. Je to křesťanský program. Blahoslavení se dá přeložit i jako šťastní, blažení apod.
- Chudý v duchu znamená, že vím, že před Pánem Bohem jsem nula. Co je na mně krásného, to je Bůh. My máme přijímat od Pána Boha milost. Bez Boží milosti jsem nic. Když nás někdo napadne, hned se obhajujeme, útočíme. Máme mlčet.
- Čisté srdce – to je 6. přikázání. Neumíme se ukáznit v myšlení i v konání.
- Jsou lidé, kteří kolem sebe šíří pokoj.
- Pronásledování, to jsme prožili v totalitě. Nekrvavé i krvavé pronásledování.
- Neobhajovat se, to je také dar. Doporučuji přečíst si 5., 6. a 7. kapitolu u svatého Matouše.
-mb-