Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8.
More detail
Kulturní akce Kulturní akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Papež říká, že je třeba se obracet ke Kristu. Židé nepovažují Ježíše za Mesiáše. Proto nikdy nemluví o Kristu, což znamená Mesiáš.
- Židé si představovali Mesiáše jako politického zachránce. Nikdy si nemohli přestavit, že by Mesiáš mohl trpět. My si také nemůžeme představit některé věci.
- Ježíš nebyl jen člověk, ale byl i Bůh. Je to Bohočlověk. Otec Ho poslal na svět a Ježíš nám ukázal, jak je možné přemáhat Zlo. To se může překonávat pouze láskou. Láska je vrcholem všeho. Láska znamená, že mám vztah i odpovědnost.
- Vyprošovat si víru. Větší víra přináší to, že mám sílu překonávat překážky. Hledat, co ode mne Pán Bůh chce.
- Bůh je nejdůležitější. Hledat odpovědi v Písmu Svatém. Duch Svatý nám osvěcuje mysl. Na našem osobním životě by mělo být znát, že jsme věřící.
- Náš život je protkáván utrpením. Pokládat si otázku, kdo je pro mne Ježíš Kristus. Spoléhám na Něj i v dobách utrpení?
-mb-