Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Kulturní akce Kulturní akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Úkol je jasný: milovat, milovat, milovat… Někdo zatne zuby a chce silou milovat. Ale láska začíná jinde. Láska spočívá v tom, že On si nás zamiloval. Uvěřit, že já jsem osobně Bohem milovaný. On je náš zdroj, náš pramen. Otec nás miluje stejně jako svého Syna. Já jsem si zamiloval vás, zůstaňte v mé lásce. Jestli chci milovat, musím se nechat milovat Jím. A pak tu lásku můžu dávat dál. Milovat silou, vůlí, srdcem, duší. A to Boha i lidi.
- V duchovním životě může docházet k trojí deformaci: pouze vůle, pouze rozum, pouze city. Musí to být vyváženo.
- Morální iluze (farizeové) – pouze vůle, že to všechno stojí na mém snažení, není schopen děkovat, všechno sám, je to modla, je to starší syn.
- Intelektuální iluze (pouze rozum), chybí úžas nad transcendencí, neumí svěřit sám sebe Bohu, není adorace, věří jen hlavou.
- Citová iluze – pouze zážitky, nestálost, rozporuplnost. Jen když to cítím. Ale vztah je víc než cit, patří k tomu i věrnost, vytrvalost.
- Dát si otázku, zda je to u mne vyvážené. Přijímat lásku Boha a tu lásku dávat dál.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum