Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8.
More detail
Kulturní akce Kulturní akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Vdova dala všechno. Z dnešního pohledu jednala nerozumně. Nic si nenechala. Později byl chrám zbořen. Investovat do něčeho, co nemá budoucnost, je špatné. Ježíš ale vdovu pochválil.
- My dnes nevidíme účelnost toho, co se po nás chce. Ale tehdejší vdova dala všechno. Dala všechno, dala samu sebe. Mnoho lidí, když dává, se předvádí. Upozorňují na sebe. Je to často reklama pro nějaké podniky. Ale vdova důvěřovala Bohu. Nebo Abrahám. Nebo vdova ze Sarepty. Vzali vážně, že Hospodin je Bůh, odevzdali se úplně Bohu. Nemáme se bát obětovat Bohu všechno, co máme. Abychom se úplně zasvětili Bohu. Musíme si být jistí, že Bůh se postará. Jako don Bosco, nejdříve byli 2 kluci, pak jich bylo 800. Důvěřovat Bohu. Všechno je možné podřídit víře. Především hříchy, ty jsou naše. A to všechno dávat Pánu Bohu.
-mb-