Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Kulturní akce Kulturní akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

- Člověk nemůže být sám, jsme stvořeni do společenství. Kde žijeme, tam jsou problémy i radosti. Jde o to, abychom se neprosazovali. Abychom si uvědomili, že máme povinnosti k Bohu, sobě, bližním. Nestačí mít svou pravdu, ale má to být zohledněno podle pravdy Boží. A k tomu je třeba mít lásku. Hospodinovo jednání je láska a věrnost. Druhý musí cítit, že ho mám rád, ne že mám navrch.
- A pak je třeba mít bázeň před Hospodinem, ne strach, který zotročuje. Bůh je tatínek, ne policajt. Bázeň Boží je vnitřní obava, abych obstál, abych se Mu líbil v myšlení i jednání.
- Advent je doba milosti. Bůh nepřichází zahubit, zničit, ale milovat, zachránit. Chce naše srdce naplnit sám sebou, tedy láskou. Bez Boha nemáme milost. Naše východisko, naše naděje je: vzpřimte se, přichází Ježíš Kristus. Odstranit překážky na své cestě. Jsme milované Boží děti, Boží syn, Boží dcera. Dát si pozor, aby naše srdce nebylo zatíženo zbytečnými starostmi. Nebýt lhostejný k Božímu příchodu. Nebýt povrchní, průměrný.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum