- Vždycky, když se modlím 5. desátek radostného růžence, modlím se za puberťáky. Tak i v dnešním evangeliu Ježíš odporuje. Puberta začíná, když děti zjistí, že rodiče nestojí za nic. A puberta končí, když zjistí, že rodiče jsou docela dobří. Dnes je to posunuto, dospívání končí třeba až v 35 letech.
- R. 1921 Benedikt XV. cítil, že rodina se začíná rozpadat. Začínaly být známé poznatky Marxe. Ať žena dává své dítě do kolektivního zařízení. Hlavní byla práce. A Benedikt XV. ustanovil svátek Svaté rodiny. K nám to přišlo později.
- Rodiny se rozpadají, manželé se rozvádějí. Mladí říkají, že dnes je jiná doba. Je sice jiná doba, ale lidé jsou pořád stejní. Manželství je o kompromisu, lidé neumějí ustupovat. Lidé nejsou schopni se vnímat. Je třeba mít vztah k sobě navzájem, nejen vztah k jejich dítěti.
- Vzájemná láska se musí pěstovat. Svátek Svaté rodiny je pro nás vzorem.
-mb-