- Vánoce mají 2 těžiště: 25. 12. a 6. 1. My dáváme důraz na 25. 12., jinde zase dávají důraz na 6. 1. Ježíš se setkává s pohany. Až sv. Pavel prosazoval radostnou zvěst i pro pohany. 6.1. slavíme příchod 3 pohanů, mudrců. Tři mudrci se přišli poklonit do domu. Tedy Svatá rodina se přesunula do domu.
- Každý jsme věřící nějak jinak. Proč chodíme do kostela? Proč chodíme k přijímání? Proč chodíme ke zpovědi? Někdo to má jako tradici. Protože se to tak dělá, je odpověď. To je povrchní chápání víry. Je třeba si uvědomit, kdo je to Bůh a proč se k Němu obracím. V pubertě přichází období, kdy člověk začíná pochybovat. Buď chodí do kostela, že se to tak dělá, nebo si uvědomí, že do kostela nemusí, ale CHCE. Pak je ta kvalita víry jiná.
- Další problém je, že Bůh je spravedlivý. Chovej se tak, aby tě Bůh nepotrestal. A když v mých očích někdo dělá něco špatně, pak očekávám, že ho Bůh potrestá. Ale Bůh je milosrdný. Miluje dobrého i bezdomovce, vraha, prostě všechny. Když to přijmu, začnu duchovně dozrávat. Bůh je ve mně, se mnou. Ke zpovědi chodíme proto, abychom se s Bohem smířili.
- Je třeba si vyprošovat víru.
-mb-