- Nyní je přechod od vánočního období k postnímu období. Vracíme se do Ježíšova veřejného působení. První, co udělal, bylo proměnění vody ve víno na popud Jeho matky.
- V 1. čtení vysvětluje sv. Pavel, že se má žít ukázněným způsobem života. Máme 7 darů Ducha sv., a pak jsou dary, kterým se říká charismata. Dary Ducha sv. máme všichni. Je důležité, abychom ty dary poznávali a abychom je rozvíjeli. Když jsou ty dary výjimečné, tak je to vidět. Nemá smysl závidět někomu, že má nějaký dar, protože já mám také dary. A ty dary jsou ke službě. Abych pomáhal druhým. A když to někdo zneužívá pro sebe, tak je to nemravné.
- Před nějakou dobou jsem se rozhodl, že se budeme v přímluvách modlit, aby muslimové poznali lásku Ježíše Krista. A teď Vatikán hlásil, že  mnoho muslimů, kteří byli vlažní ve víře, poznali lásku Ježíše Krista a konvertovali, nechali se pokřtít. A je jich mnoho, tisíce lidí. A tak je to povzbuzení pro mne, pro naše modlitby.
- Někdo má „dar“ někoho naštvat. Je třeba se uklidnit, ovládat se. Každý máme stinné stránky a ani to nevíme. A když mi to někdo řekne, pak se mám nad tím zamyslet. I já můžu být pro jiné lidi kamenem úrazu. Je třeba pracovat sán na sobě.
- Svatý Pavel vysvětloval, že manželství je mezi mužem a ženou. A nyní se politikové snaží ukázat to i jinak. Celé úsilí mnoha staletí se bortí. A do kostela chodíme proto, že chceme, ne že musíme, abychom se z toho nemuseli zpovídat. Důležitá je láska. Pak jde všechno snadněji.
- Teď se modlíme za jednotu křesťanů. Ale máme různé představy, jak by to mělo být.
- Snažme se, abychom se zbavovali pýchy a snažili se být pokorní.
-mb-