- Tříska a trám je nadsázka. Máme si uvědomit své problémy, své hříchy, své nedostatky.
- Čím je člověk starší, tím víc si uvědomuje, že mé hříchy spočívají v něčem jiném, než že porušuju to, co mám dělat. Někdo se cítí méněcenným, někdo si myslí, že všemu rozumí. To jsou protipóly, A já mám zjistit, kde jsem. Máme překonávat sami sebe.
- Je třeba konat pokání. I za ty sexuální skandály v církvi. V Irsku, kde skandály začaly, jsou dnes celonoční adorace věřících. A každý si musí uvědomit, že máme činit pokání. A otázka zní: Dokážu být statečný? Dokážu se zastat církevního stanoviska? Mám vydávat svědectví. Jsem slabý, že se nedokážu zastat, bojím se, abych neměl problémy, to je špatné. Mám vědět, kdy mám jednat a kdy mlčet. Zamést si před svým prahem. Je to všechno složité a je třeba zaujmout stanovisko. Zastat se někoho, překonat svůj stud. Nedělat nic schválně, to je pak těžký hřích. Ale máme hříchy nevšímavosti, lhostejnosti, strachu. A nade vším má být láska. Když vytýkám, pak s láskou. Neříkat nic s hořkostí, z pomstychtivosti.
- Papež říkává, že nejhorší jsou pomluvy, ty zabíjejí. Nerozmazávat zlo. Nebavit se o nepřítomných. A vědět, jestli bych to samé řekl i před přítomnými, o kterých mluvím. Pomluva je, že říkám, co není pravda. Nactiutrhání je, že mluvím pravdu, ale ne s láskou.
-mb-