- Svatý Jan píše hodně symbolicky. Víra není logická. Svatý Jan vkládá katechetické prvky. Člověk se potřebuje připravit, koncentrovat se na mši svatou. A když se musí ráno spěchat (rodina apod.), nebýváme soustředění. Nedělní mše svatá je velmi důležitá. Když mám víru, pak ten týden dobře prožiju. Dostávám sílu k tomu, abych to všechno zvládl, a to dobře.
- Ježíš je Bůh a zároveň člověk. Je to Bohočlověk. Hned od začátku byly různé bludy: že je to člověk obdařený Božími dary, nebo je to Bůh, člověčenství je zdání. Ale když vidíme, že je to zároveň Bůh i člověk, je to pro nás nesrozumitelné, ale je to tak.
- Ježíš se bavil se ženou, dokonce ji požádal o vodu, bavili se spolu. Ježíš nám dává chuť do života. Bez víry to ale nepochopíme, nepřijmeme. Musíme udělat nějakou zkušenost s Bohem. Lidé, kteří jsou nevěřící, nejsou schopni překročit své zkušenosti. I svatý Petr pochyboval. Šel po vodě a náhle zapochyboval a začal se topit.
- To, že dostáváme dar víry, a to při křtu, je začátek, ale víra se musí rozvíjet. Víru malých dětí musí rozvíjet rodiče. Pokud je někdo pokřtěný a nepraktikuje svou víru, říkáme, že jsou to matrikoví katolíci. Pokud nežijeme z víry, víru ztrácíme. Musíme ji pěstovat. Když se přestanu modlit, ztrácím víru. Je třeba si udělat čas na Pána Boha.
- A teď bude následovat skrutinium. Máme 4 katechumeny, kteří budou na Bílou sobotu pokřtěni.
-mb-