- Jde o Ježíšovu řeč před Poslední večeří. Je to program nás křesťanů. Milujte se navzájem. Jde o lásku. Láska, to není zamilovanost. Tehdy jde pouze o povrchní jev. Ale lásku je třeba si vyprošovat. Jde o věrnost, vytrvalost. Když si snoubenci slibují při svatbě lásku, úctu a věrnost, vůbec nevědí, co si to slibují.
- Máme různé lásky. Něco jiného je láska mateřská, láska přátelská atd. A je třeba všechno ovládat. Milovat své nepřátele neznamená, že je to stejné, jako když matka miluje své děti. Svatý Jan říkal, že jen se na nás lidé podívají, uvidí, jak se milujeme. Naše povahy jsou pokřivené. Je důležitá tolerance, ale ne že mi nevadí, co špatného ten druhý dělá. Celoživotně se učíme milovat. Celý život se učíme, že nemůžeme posuzovat, odsuzovat. Milujte se navzájem je veliké přikázání. Vyprošovat si shovívavost. Vyprošovat si sílu.
- Dnes salesiáni poukazují na sen dona Boska. Církev je jako koráb na rozbouřeném moři. A jsou tu dva sloupy, kde loď zakotvila. A to je Panna Maria a Eucharistie.
- Je třeba mít víru a osobní vztah s Ježíšem Kristem. Bůh chce, abychom byli na Něm závislí. A Bůh je schopen změnit naše srdce. A vztah k Panně Marii. Ona je schopná nám pomáhat. Ona je člověk, která porodila
- Bohočlověka. Sílu k lásce bereme ze mše svaté, ze svatého přijímání. Každý člověk má tendenci být v něčem závislý. Když někdo ztratí smysl života, ztrácí půdu pod nohama. Ale je tu Bůh, je tu víra v Něho. Když člověk uvěří, všechno pak vidí v jiném světle.
- Svatý Jan před svou smrtí stále opakoval, milujte se navzájem. Jsme závislí na Pánu Bohu a to je pozitivní věc. Víra je záležitostí hlavy, ale i srdce.
-mb-