- Církev je také řád, také instituce. Brány pekelné ji nepřemohou.
- Svatý Pavel měl problémy s apoštoly, kteří to chtěli přesně tak, jak to bylo dřív. Ale pohané byli jiní: sexuální nevázanost apod. A nastaly problémy. Např. obřízka. Pod vlivem Ducha svatého se řeklo, že se pohané nemusí nechat obřezat. Pouze nejíst krev, varovat se smilstva. Smilstvo není jen ohledně sexu. Ale patří sem i kartářky, klanění se jiným bohům.
- Dnes se mnozí neumí ukáznit sexuálně. Na to je svátost smíření. Ale lidé se stydí z toho zpovídat. Je to i otázka alkoholu, drog. Tehdy šlo i o to nemít např. 2 ženy.
- Církev neustoupí ze svého učení. Ale určité věci se přizpůsobí době, ale ne podstatné věci.
- Např. potraty, homosexualita. To bylo vždycky. Ale když to narostlo do obrovských rozměrů, začala to církev řešit. Stejně tak gender. Bojuje se proti trestu smrti, ale potraty se nevnímají jako vražda.
- Věda je na určité úrovni, ale víra je něco jiného. Vést lidi k víře, to je těžké. Čím jsme vzdělanější, tím chceme přijít všemu na kloub.
- Bůh je nade vším. Bůh uvažuje jinak než my. Buďme pokorní, tj. že přijmeme, že Bůh dělá všechno po svém, jinak, než očekáváme.
-mb-