- I o prázdninách máme Pána Boha. Neopouštíme Ho.
- Texty jsou stejné jako na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Máme si vyprošovat, abychom měli dobré kněze. V Čechách se světí kněží na svátek sv. Pavla, na Moravě na svátek sv. Cyrila a Metoděje.
- Lidé věří, že Bůh je. Ale už pro mnohé je problém, že Bůh je osobní a že s Ním máme osobní vztah. Tj. věřit nejen v Boha, ale i Bohu. Dar víry dostáváme při křtu.
- Kdo říká, že nemá čas se modlit, tak to je otázka priorit. Bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Je nutné se modlit.
- Posláním ženy je vychovávat děti, ne vydělávat peníze.
- Máme prosit za nová kněžská povolání. Dnes je mnoho rodin, které své děti nevychovávají dobře.
- Je třeba se i o prázdninách modlit, abychom načerpali sílu.
-mb-