- Dnes se jedná o modlitbu. Nedávno ve Francii a Itálii měli problém s Otčenášem, tak došlo k jazykové úpravě (neuveď nás v pokušení).
- Dar modlitby se má užívat. Nemáme odříkávat modlitbu bezmyšlenkovitě. Modlit se srdcem znamená, že si budu uvědomovat, co říkám. Vnímat, že Bůh je Otec, že mi všechno dává.
- V prvním čtení je smlouvání Abraháma, aby byli lidé s Lotem zachráněni. Člověk nemá přestat s modlitbou. Všechno chce svůj čas. I fyzické zranění. Když se modlíme na určitý úmysl, nedostaneme to hned, ale po čase. Chce to trpělivost. U Boha neexistuje čas, jak my si představujeme. Abych věřil, že budu vyslyšen. Abych myslel na to, co říkám v modlitbě.
- Modlíme se i tehdy, když nic neříkáme.
- Vědět, že Bůh je se mnou stále.
-mb-