Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a do kostela sv. Petra a Pavla se vrací pravidelné koncerty. Začínáme ve čtvrtek 8. září v 19:30. Účinkuje chlapecký pěvecký sbor BRUNCVÍK pod vedením Lenky Pištecké, na varhany doprovází Jiřina Dvořáková - Marešová. Zazní hudba od středověkých chorálů, včetně Svatováclavského, přes skladby renesanční a barokní až ke klasickým spirituálům. Podrobnosti o koncertech, jejich historii a připravovaných akcích najdete na www.osmicky.cz a facebooku.
FB logo 02  -rm-