V naší farnosti se od doku 2006 konají pravidelné modlitby se zpěvy z Taizé. Lidé přicházejí  a odcházejí, jádro ale zůstává. Duší modliteb je Vítek Kofroň, který neúnavně každý měsíc modlitby připravuje. Před pěti lety se poprvé konala modlitba se zpěvy z Taizé v polozapomenutém a znovu objeveném poutním místě ve Skokách - Maria Stick u Žlutic na Karlovarsku. Slovo dalo slovo a tak jsme si udělali výlet do Skoků na Noc světel - večer se zpěvy z Taizé.

 

Letos se modlitba se Skokách koná v sobotu 4. července od 20.30. Zkouška bude probíhat přímo na místě tentýž den od 15 hodin. Jelikož nás není mnoho a kostel je veliký, SHÁNÍME další ZPĚVÁKY všech hlasů (sboristy i sólisty) a HUDEBNÍKY (např. flétna - zobcová i příčná, hoboj, klarinet, trubka, violoncello), kteří by chtěli zažít neobyčejný večer či celý víkend na tomto lidmi zapomenutém místě. Vítáni jsou i ti, kteří by chtěli POMOCI s výzdobou a úpravou kostela nebo DOPRAVOU či jinak organizačně.

Pokud vás nabídka zaujala kontaktujte Lucii Haschkovou, mail lucie/zavinac/spiritualy.cz

Více informaní o tomto pozuruhodném místě najdete na stránkách http://www.skoky.eu/ a facebooku.