Milí přátelé,

už uplynul téměř rok, kdy jsme v radosti prožívali evropské setkání v Praze. My, bratři z komunity Taizé, jsme velmi vděční, že se tolik z Vás rozhodlo zúčastnit této etapy pouti důvěry, a dokonce pomoci nejrůznějším způsobem během přípravy vlastního setkání.

Evropské setkání v Praze skončilo, ale „pouť důvěry na zemi“ pokračuje. Tímto e-mailem bych chtěl pozvat Vás (a Vaším prostřednictvím taky další lidi, které znáte a kteří by se mohli chtít zúčastnit, nebo by bylo dobré je pozvat) na některou z následujících akcí, které připravují mladí lidé z České republiky ve spolupráci s námi. Dva bratři z Taizé a někteří z dobrovolníků z různých zemí, kteří připravovali v Praze evropské setkání, se zúčastní také těchto akcí:

Dny Důvěry v Ostravě (20.–22. listopadu 2015)

Tohoto víkendového setkání, které se koná každé dva roky v některém městě Česka, se zúčastní mladí lidé ve věku 15–35 let z různých částí republiky. V rytmu společných modliteb s písněmi z Taizé a rozjímáním v tichu bychom se chtěli společně zastavit a obrátit ke zdrojům víry. Biblické úvody a výběr z workshopů mohou taky pomoct prohloubit vnitřní život a stát se inspirací, které obnovuje spojení mezi vírou a naší angažovaností pro ostatní.
Další informace o letošních Dnech důvěry v Ostravě a možnost registrace najdete na těchto odkazech:
www.dnyduvery.cz
www.facebook.com/dnyduvery
V přiloženém souboru najdete plakátek s pozváním. Pokud chcete, může posloužit také jako pozvánka umístěná na nějakém místě, kde ji uvidí mladí lidé (např. ve farnosti, škole, na kolejích…). Můžete ji rovněž poslat svým známým nebo ji zveřejnit na internetu.

Slavnost Světla v Praze, 17. listopadu 2015
Tato večerní modlitba už má v Praze dlouhou tradici. Letos se bude konat v evangelickém kostele U Salvátora 17. listopadu od 19:30.
V příloze najdete také plakát, který může posloužit jako pozvánka pro další lidi. Všichni bez ohledu na věk jsou srdečně zváni!

Modlitby za účasti bratří z Taizé v dalších městech ČR
Modlitby se zpěvy z Taizé s účastí dvou bratří komunity se budou konat i v Brně, Olomouci, pravděpodobně také na Velehradě a v Českém Těšíně a možná v Českých Budějovicích. Informace o těchto návštěvách budou průběžně doplňovány v následujících dnech a najdete je na tomto odkazu: http://www.taize.fr/cs_article19719.html.

Doufám, že se při některé z těchto příležitostí potkáme.
Posílám mnoho pozdravů z Taizé, kde v těchto dvou týdnech přijímáme víc než 7000 mladých lidí.

Bratr Wojtek.