Srdečně zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé ve čtvrtek 16. června od 19:30. Nácvik zpěvu a příprava proběhne od 19 hodin. Nenechte si ujít, během prázdnin se modlitby nekonaji a další bude až v září.

Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Od konce padesátých let dvacátého století tisíce mladých lidí z různých zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé navštěvují lidi v Africe, Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.

Podrobnosti o francouzské komunitě Taizé najdete také na stránkách www.taize.fr. Na facebooku zveme také k návštěvě stránky Taizé v České republice. -rm-

 Pozvánka na Taize v PDF