Milí přátelé,

už uplynul téměř rok, kdy jsme v radosti prožívali evropské setkání v Praze. My, bratři z komunity Taizé, jsme velmi vděční, že se tolik z Vás rozhodlo zúčastnit této etapy pouti důvěry, a dokonce pomoci nejrůznějším způsobem během přípravy vlastního setkání.

Evropské setkání v Praze skončilo, ale „pouť důvěry na zemi“ pokračuje. Tímto e-mailem bych chtěl pozvat Vás (a Vaším prostřednictvím taky další lidi, které znáte a kteří by se mohli chtít zúčastnit, nebo by bylo dobré je pozvat) na některou z následujících akcí, které připravují mladí lidé z České republiky ve spolupráci s námi. Dva bratři z Taizé a někteří z dobrovolníků z různých zemí, kteří připravovali v Praze evropské setkání, se zúčastní také těchto akcí:

V naší farnosti se od doku 2006 konají pravidelné modlitby se zpěvy z Taizé. Lidé přicházejí  a odcházejí, jádro ale zůstává. Duší modliteb je Vítek Kofroň, který neúnavně každý měsíc modlitby připravuje. Před pěti lety se poprvé konala modlitba se zpěvy z Taizé v polozapomenutém a znovu objeveném poutním místě ve Skokách - Maria Stick u Žlutic na Karlovarsku. Slovo dalo slovo a tak jsme si udělali výlet do Skoků na Noc světel - večer se zpěvy z Taizé.

V naší farnosti se konají každou první neděli v měsíci modlitby se zpěvy z Taizé. V dubnu jsme modlitbu vzhledem k velikonočním svátkům přesunuli o týden později na 12. dubna. Na tento den se však připadá 100 výročí narození bratra Rogera, zakladatele komunity Taizé. Při této příležitosti zvou bratři z Taizé zvou mladé lidi, aby se připojili k modlitbám a projevům solidarity na místech, kde žijí. V Praze se bude modlitba konat 12. dubna 2015 od 19:30 v kostele sv. Ignáce na Praze 2. Více o setkání se dozvíte ZDE

Z tohoto důvodu se modlitba v Bohnicích nekoná. Těšíme se naviděnou v květnu.

V našem kostele svatého Petr a Pavla se již deset let konají modlitby se zpěvy z Taizé. Srdečně zvu na poslední modlitbu před prázdninami v neděli 7. června od 19 hodin. Nenechte si ujít, během prázdnin se modlitby nekonají.

Podrobnosti o modlitbě se zpěvy z Taizé najdete také na webu Taizé nebo facebooku - skupině "Taizé v České republice".   

Modlitba Taize v dubnu nebude. Měníme tak informaci, která tu byla vyvěšena. V květnu bude opět první neděli v měsíci.

Modlitby se zpěvy z Taizé se konají pravidelně první neděli v měsíci v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

 

V našem kostele probíhají pravidelné modlitby se zpěvy z Taizé od roku 2006. Srdečně zvu na další modlitbu se zpěvy z Taizé, která se bude konat v neděli 3. května od 19 hodin.

Pozvánka ke stažení v tiskovém rozlišení je ke stažení ZDE.

Těšíme se naviděnou.