Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Jen namátkou: Marek Vácha, Neumělcům života, nakladatelství Cesta, vydáno 2014.. Jen zlomek novinek ve farní knihovně. Proto neváhejte.
Každý týden v neděli po Mši svaté, tedy asi od 10:00 je otevřena farní knihovna. Najdete ji v přízemí fary, hned vlevo za hlavními dveřmi. Je smutné, že naši bohatě zásobenou farní knihovnu navštěvuje tak málo farníků.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Letošní rok je pro Salesiány super jubilejní. Oslavují 200 let od narození zakladatele Dona Bosca. 8.srpna jste všichni zváni na Velehrad oslavit těchto 200 roků od narození Dona Bosca. I naše farnost je salesiánskou farností a proto narozeniny Dona Bosca musíme oslavit společně s bratry Salesiány. 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dlouhá léta jsem učila na státním učilišti, poté několik let náboženství na církevním gymnáziu. Žáci na učilišti byli poslušnější. Byli zvyklí poslouchat, vždycky týden byli v práci, kde dělali to, co se jim řeklo. A pokud se nepodřídili, museli odejít ze školy. Na církevním gymnáziu byla kázeň volnější.