Zde najdete přehled aktivit a akcí v kostele sv.Václava v areálu PNB Bohnice. 

 

Sobota 12.9. „Den Evropského kulturního dědictví“ + Festival „Babí léto“ (od 13 do 17 hod)

Prohlídka kostela, příležitost k rozhovorům, koncert

Pondělí 28.9. Svatováclavská pouť (v 10 hod mše svatá ke cti patrona kostela)

Sobota 10.10. Světový den duševního zdraví  

Neděle 1.11. „Posvícení“ - výroční den posvěcení kostela (mše svatá v 10 hod)

Prosinec - Adventní duchovní obnova (bude upřesněno na nástěnce v kostele)

Benefiční Adventní koncerty (vždy v 17 hod)

Neděle 29.11., 6.12., 13.12. a 20.12.

Výstava pacientských betlémů od 1.12.2015 do 31.1.2016

Vánoční obřady - společné slavení s Bohnickou farností

Neděle 29.11. Žehnání adventních věnců při mši svaté (10:00)

Čtvrtek 24.12. Štědrý den - Půlnoční mše svatá (15:30 a 24 hod!)

Pátek 25.12. Boží hod – Vánoční mše svatá a Betlémské světlo (10:00)

Neděle 27.12. Svátek svaté rodiny – mše svatá (10:00)

Čtvrtek 31.12. Silvestr - Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok (15:30)

 

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Václava 2015

Pondělí 15:30 – SETKÁVÁNÍ NAD BIBLÍ (Pavel Hynek)

Středa 15:30 – EVANGELICKÁ BOHOSLUŽBA (Ondřej Kolář)

Pátek 15:30 – HUSITSKÁ BOHOSLUŽBA (Jiří Chvála)

Neděle 10:00 – KATOLICKÁ MŠE SVATÁ (Jan Kofroň)