Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
DorisAdopce na dálku – Child Sposorship Programme – Roční zpráva. 
Angela Doris úspěšně zakončila svá studia 2. PUC. Nyní se rozhodla postoupit do stupně v B. Com. Oba její rodiče pracují, aby dětem poskytli dobré vzdělání. Její matka je učitelkou ošetřovatelek, otec námezdním dělníkem. Všechny tři děti studují. Doma je s nimi i babička dětí. Celá rodina o dívku Doris velice pečuje. Také Doris je ráda v jejich přítomnosti. Stává se odpovědnější a zralejší. Ve studiu si vede dobře. Jak ona sama, tak její rodinní příslušníci jsou vděčni jejím dárcům.
Vyšší škola při Kláštěře svatého růžence v Honnavaru, školní rok 2018/2019. Příští školní rok 2019/2020: S.D.M Univerzita v Honnavaru.
Oblíbený předmět: ekonomika
Celkový prospěch 399 ze 600 bodů v šesti předmětech
Její ambice: stát se učitelkou
Předpokládaný konec studia: 5 let do 2024.
Podrobnosti o pokroku studentky: Doris Angela je schopna menších rozhodnutí o své osobě. Je velice pečlivá a poslušná. Jako nejstarší dítě v rodině přebírá péči o mladší sourozence. Práce jí svěřené vykonává odpovědně. Projevuje velký zájem o vztahy s rodiči. Také se zajímá o svůj podíl na pracích v domácnosti.
Dopis sponzorované dívky:
Drahý strýčku,
srdečné pozdravy od Doris. Jak se vám daří? Mně a mé rodině se daří dobře. Doufám, že i vy jste v pořádku.
Strýčku, já jsem zdárně zakončila 2. ročník školy standardními zkouškami a prošla jsem s výsledkem 66,5%. Moji rodinní příslušníci mají velký zájem o můj růst. Také moji učitelé mě hodně podporují a pečují o mne.
Strýčku, rozhodla jsem se pokračovat ve studiu B.Com v našem městě a naplnit tak 15letý standard. Daří se i mému bratrovi a sestře. Bratr studuje na diplom a i jeho zkoušky úspěšně pokračují. Také má sestra je již v devátém ročníku. Všichni vás moc pozdravují.
Strýčku, děkuji za váš dar a podporu vůči mně - a zejména za vaše dárcovství. Opatrujte se prosím. Posílám srdečné pozdravy od všech členů naší rodiny a prosím, vzpomeňte si na mne ve svých denních modlitbách.
S láskou Vaše Doris Angela.
-pp-
                                      

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.