Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Vážení sponzoři indických dětí,
mezi několika dopisy sponzorovaných dětí, které jako obvykle dorazily až po velikonocích, vyniká anglicky psaný list dívky z Kasarkodu, Honavar, stát KARNATAKA. Dívka se jmenuje Lopes Doris Angela a narodila se 25. 10. 2001, tedy už v novém tisíciletí. Z roční zprávy, kterou nám podává ředitel (má nečitelný podpis) v Shanthi Sandesha Trust, Resource and Development Centre, kampus sv. Uršuly, Bolar, Mangalore, vyjímáme jeho charakteristiku žákyně:

 Doris je atraktivní a chytré děvče, s velmi dobrými školními výsledky a s velkým zájmem o studium. Učitelé velice oceňují její studijní úsilí. Má značnou touhu po dobrých známkách a po vyniknutí v životě. Stává se nyní uctivější a zodpovědnější, pracuje odpovědněji. Doma vypomáhá matce v domácích pracích. Je talentovaným dítětem se zájmem o tanec, zpěv a výtvarnou činnost. Má ve škole mnoho přátel. Řádně dochází do školy i na slavení Eucharistie. Doris a její rodiče jsou vděční všem dobrodincům za finanční pomoc pro její další vzdělávání. 

více ...

 

Výroční známky v VIII. třídě: dvakrát A+, třikrát A, dvakrát B+.

Dítě z daru získalo prostředky na školní poplatky, uniformu, brašnu, zápisníky, na lékaře, na vánoční dárek, soutěže, piknik a prázdninový tábor.

 Překlad dopisu naší Doris :

Drazí,

přijměte milující pozdravy od Doris Angely. Jak se daří Vám a celé rodině? Naše rodina i já se máme dobře.

Děkuji za Vaši podporu mému vzdělávání, která je velkým zdrojem pro mou rodinu, aby mi mohla pokrýt potřeby na vzdělání. Děkuji za Vaši pomoc naší rodině. Zůstávám Vám velice vděčnou za Vámi poskytovanou oběť. Já se těším dobrému zdraví, úspěšně jsem zakončila 8. třídu a budu pokračovat na stejné škole.

Situace naší rodiny se zlepšuje, protože táta kvůli nám neúnavně pracuje. V současnosti je tu panická obava o zaměstnání. Náš táta musel hodně zabojovat, aby se pokusil získat pro nás vzdor překážkám nejlepší podmínky k zajištění základních potřeb. Tak jsem moc ráda a hodně makám. Také dost pomáhám matce s její prací. Aktivně se účastním akcí ve škole i v kostele. Rodiče mě povzbuzují zvláště v tomto ohledu.

Strýčku, Vaše pomoc je velkým zdrojem kvůli mým rodičům. Jsou za to vděční. Na oplátku Vám slibujeme naše přímluvné modlitby. Každodenně na Vás vzpomínáme při rodinných modlitbách. My se modlíme za Vás všechny.

Předejte prosím naši lásku všem u Vás. Uzavírám svůj dopis výrazem lásky -

Vaše milující Doris Angela.

- - -

Také naše farnost oceňuje, milí bratři a milé sestry, Váš ochotný příspěvek pracovitým a chudým dětem v daleké Indii. I pro ně Kristus vstal z mrtvých.


Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.