Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

adopce celek crop dorisManželé Brichcínovi, kteří se starají o projekt Adopce na dálku v naší farnosti, nám poslali následující příspěvek.

Z františkánské kongregace Voršilek v Bolaru (Mangalore) nám přišel dopis sestry Dulcine Crasta o programu Shanthi Dham Sponsorship a aktivitách pro děti, odeslaný ze státu Karnataka dne 26. 11. 2015. Ale zajímavější pro nás byl dopis sponzorovaného děvčete Dorisangely datovaný 21. 11. 2015:

Milý strýčku,

pozdravy pokoje a radosti posílá Dorisangela. Jak se máte Vy a členové Vaší rodiny? Já se mám dobře a i ve studiu si vedu dobře. Využívám tuto příležitost, abych Vám popřála šťastné vánoce a úspěšný nový rok 2016. Ať Dítě Ježíš Vás naplní pokojem a štěstím. Ať dary radosti a lásky s Vámi zůstanou. Ať Kristus Ježíš Vás zahrne svou láskou a provede Vás všemi dny nového roku.

Díky za Vaši podporu a povzbuzení k pokojnému pokračování ve studiu. Mojí rodině se daří dobře a projevuje vřelý zájem o má studia.

Strýčku, já jsem dokončila první semestr. Dopadlo to dobře a prošla jsem prvním ročníkem. Podílím se na školních aktivitách. Náš učitel se o mne stará a mám z toho radost.

Vyřiďte prosím všem můj pozdrav i vánoční přání též od mých rodičů, bratra a sestry. Vzpomínáme na Vás v naší denní modlitbě. Zachovejte prosím ve Vašich drahocenných modlitbách i nás.

Vaše milující Dorisangela.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adopce celek crop vinothiniPřišel také dopis sponzorované dívky s.Vinothini z CMSSS v Coimbatore (Bishop´s House) z prosince 2015:

Drazí otcové,

přijměte pozdravy od S. Vinothini a její rodiny, Jsem ráda, že Vám mohu napsat tento dopis. Především Vám chci upřímně poděkovat za Vaše sponzorství, které mi poskytuje možnost dokončit studia. Doufám, že se Vám a Vašim rodinám daří dobře a že žijete v míru a štěstí.

Já si ve studiu vedu úspěšně. Zapojuji se do kulturních programů a soutěží. 4. července 2015 jsem získala Vaši podporu na mé školní pomůcky, knihy, tašku, uniformu a další věci. Chci Vám vyjádřit sou vděčnost. Taky díky Vašemu sponzorství mohly děti uskutečnit kulturní akce – jako tanec a divadelní představení. Dne 10. 11. 2015 jsme doma oslavili festival Deepavali. Ta slavnost potěšila všechny děti. I děti z našeho sousedství se připojily a upekly sušenky. Na tento den jsme připravili speciální sladkosti a pronášeli zvláštní modlitby za Vaše rodiny.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši pomoc a velkorysost. Modlím se, aby všemohoucí Bůh Vás odměnil pevným zdravím, pokojem i prosperitou a nespočetným požehnáním.

Dne 10. října jsme prožili v CMSSS zdravotnický tábor, který byl pro nás velmi užitečný.

Já i celá moje rodina přeje šťastné vánoce a milostiplný rok 2016 Vám,Vašim příbuzným i přátelům. S díky

Vaše milující s. Vinothini.

Dopis 12leté sponzorované dívky Yeshappa Bhagyashree byl napsán v Bidar 1.11.2015:

adopce celek crop bhagyDrahý strýčku,

Vaše milující Bhagyashree Vám píše tento dopis. Mám se dobře a doufám, že Vám se daří také dobře. Především přeji Vám a Vaší rodině radostné vánoce a šťastný nový rok.

Studuji ve škole svatého Josefa, kde máme 8 učitelů. Všichni nás učí moc pěkně. Oslavili jsme ve škole Den přírodovědy, Den nezávislosti, Den učitelů a Gándhi Jayanthi. Podílela jsem se na zpěvu.

Měli jsme 15 dní školních prázdnin a teď už znovu začíná škola, do které chodím denně.

Strýčku, naše rodina je tříčlenná. Matka pracuje na poli, bratra mám ve 4. třídě. V rodině se za Vás modlíme a modlíme si i za Vaše rodiny.

Bydlím v hostelu, kde žije 50 studentů. Platí tam dobrá pravidla, čistota, kázeň, denní modlitba. Mám hostel moc ráda. Počasí máme dobré. Přišla sezóna dešťů, takže je zimní sezóna. Je chladno.

Dík, že jste mi uhradili školní poplatky, knihy i uniformu. Moc děkuji za Vaši pomoc a podporu ve studiu. Ještě jednou Vám a Vaší rodině přeji šťastné vánoce a nový rok.

Vaše milující dcera

Bhagyashree.

Děkujeme manželům Brichcínovým za příspěvek a starost o Adopci na dálku v naší farnosti


Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.