Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Dopis paní Kalinové adresovaný mj. i naší farnosti:
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem lidem a institucím, kteří mně a mému osmiletému synovi pomohli a stále pomáhají překonávat naši nelehkou životní situaci po požáru našeho bytu v Praze 8 Bohnicích.
Děkuji především starostovi MČ Prahy 8 panu Romanovi Petrusovi a další členům vedení, včetně paní místostarostky Aleny Borhyové, za rychlé zorganizování sbírky věcných darů v KD Krakov a za zřízení účtu pro veřejnou finanční sbírku. Dále bych ráda poděkovala pracovnicím Oddělení sociální intervence a prevence Odboru sociálních věcí vedeného paní Alenou Bicanovou, která mi věnovala mnoho času a vlídné podpory při zařizování všech potřebných záležitostí. Také velmi děkuji vedoucí Oddělení hmotné nouze paní Kateřině Urbanové za pomoc při vyřízení a poskytnutí finanční pomoci. Praze 8 jsem velmi vděčná za okamžité poskytnutí náhradního ubytování, kde ode dne požáru mohu se synem bydlet do doby přidělení azylového bytu. Dále mé vřelé poděkování patří všem lidem z ŘK farnosti Bohnice, kteří mi potřebné věci a též dárky pro potěchu ducha přinášeli okamžitě po vyhlášení sbírky.

Můj dík a obdiv bych dále ráda vyjádřila obětavým mužům z našeho domu – panu Bžochovi a panu Martínkovi, kteří pomáhali s hašením požáru ještě před příjezdem hasičů, a synovi pana Martínka, členovi hasičského kroužku, za úplně profesionální poskytnutí psychické opory během požáru. Také s dojetím děkuji paní Chládkové z mého domu, která mi okamžitě nabídla ubytování ve svém bytě již v době požáru.
Konečně bych ráda poděkovala všem obyvatelům Bohnic, Čimic a ostatních částí, kteří na internetu a facebooku rychle nabídli pomoc a kromě potřebných věcí do začátku našeho nového života mi také nezištně pomohli s odvozem osobních zachovalých věcí z bytu do dočasné úschovy, kterou mi poskytli pan Roman Gaňo a pan Petr Beer.


Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.