Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
  Bhagyashree Yeshappa Halagenor, nar. 7. 2. 2003, žijící v Manigempuru ve státě Karnataka (Indie) nám poslala prostřednictvím Biskupova domu v Kotnoor Village psaní, spojené s výroční zprávou koordinátorky sestry Shoba:
  Ztratila svou matku a je nyní sirotek. Bývá často nemocná. Na střední škole sv. Josefa dosáhla v 8. třídě 401 bodů ze 600 možných. Nejlépe uspěla v rodném jazyce kannada. Je to dobrá dívka, na pohled plachá. Pilně se učí, ale velice ji brzdí špatný zdravotní stav. Začátkem školního roku jí zemřela matka. Dívka je hodně aktivní v církevní službě. Ujala se vedení dětí v kostele zdejší vesnice. Má schopnost pro lepší budoucnost. Je naděje na zlepšení v dalším studiu. Dívka získala prostředky na školní poplatky, šaty k vánocům, věroučný tábor, školní výlet, knihy, na studijní materiály i na Den sponzorů.
  Překlad jejího dopisu:
 
  Moji drazí,
Vaše milující studentka Vám posílá tento dopis a vyprošuje Vám Boží požehnání. Mám se dobře a doufám, že se stejně daří i Vám. Jsem v 8. třídě a ve studiu si vedu dobře. Máme zde 16 učitelů, kteří nás učí všichni velmi dobře. Měli jsme výroční zkoušky a dopadla jsem v nich slušně.
  V naší rodině jsme dvě děti. Všichni se cítíme pěkně a všichni členové rodiny se za příslušníky Vaší rodiny modlíme. V naší vesnici je teď velmi horké počasí, protože dost neprší. Tak se prosím za nás pomodlete. V našem hostelu je nás celkem čtyřicet studentů. Sestry o nás řádně pečují, dávají nám v hostelu dobrou stravu a povzbuzují nás k pilnému studiu. Je nám tu všem hezky a jsme jako jedna rodina. Modlíme se za Vás. Modlete se prosím i Vy za nás. Všechny děti v hostelu tu za Vás prosí.
  Oslavili jsme Den sponzorů ve Bhalki centru, a to 7. února. Toho dne jsme se všichni modlili zvláště za Vás a toho dne byli vyznamenáni studenti střední školy, kteří jsou rovněž sponzorováni.
Drazí, já Vám děkuji za vánoční dárek, školní poplatky a další úhrady i za všechno, co jste pro mne udělali.
Ještě jednou Vám všem přeju radostné velikonoční svátky.
 
S díky
Vaše milující Bhagyashree.
/čti dál/                                                                                                                                                                                                                                                                                           Projekt adopce na dálku  FB logo 02
---
Doris Angela Antony Lopes, nar. 25.12.2001, dcera Antonína a Anustelly Lopesových,
bytem Yotinagar Kasarkod, Honavar-Indie, studentka střední školy angl. jazyka Honavar:
 
Výroční zpráva ze školního roku 2015-2016
  Dívka je zdráva, rodinná situace se zlepšila díky velkému úsilí rodičů. Její matka posluhuje v sousedním domě. Neúnavně pracuje i otec. Má bratra a mladší sestru. Oba rodiče se snaží ze všech sil zlepšit úroveň své rodiny. Vzdor tomu, že čelí mnoha problémům, jsou šťastni a dětem poskytují vše potřebné. Dívka dosáhla ve školním roce čtyři známky stupně A, jen dvě stupně B, celkově A.
  Dívka se nejvíc zajímá o matematiku. Ráda by se stala učitelkou. Přechází do 10. třídy.
  Doris je velmi přitažlivá a chytrá, talentovaná. Ve škole si vede dobře. Učitelé oceňují její studijní úspěchy. Je respektovaná a zodpovědná. Je hodně nápomocná i v domácnosti. Zajímá se o tanec, zpěv i kreslení. Ve škole má hodně přátel. Pravidelně přijímá Eucharistii. Doris a její rodiče jsou vděčni za finanční pomoc k pokračování v jejím studiu.
 
Překlad jejího dopisu v angličtině:
  Drazí,
přijměte srdečný pozdrav od Dorisangely. Jak se máte? Doufám, se Vám daří dobře díky milosti Boha všemohoucího. Opatrujte se. Já i členové naší rodiny jsme díky milosti Všemohoucího v pořádku.
Vzpomeňte si prosím na nás ve své denní modlitbě - tak jako to děláme i my.
  Ukončila jsem zkoušky na 9. stupni a splnila jsem osmdesátiprocentní standard. Modlete se za mne a já doufám, že se v dalším studiu ještě zlepším. Můj táta tu pro mou rodinu tvrdě pracuje a také sourozencům se daří v jejich studiu. Děkuji Vám za Vaši podporu a povzbuzení k pokojnému pokračování na škole. I členové rodiny mají zájem o můj růst.
  Posílám pozdravy Vám všem. Pozdravují Vás moc i mí rodiče, bratr a sestra. Drazí, Vaše podpora byla pro mé rodiče v tomto roce velkou pomocí. Jsou Vám vděčni. Slibuji Vám naše každodenní přímluvy za Vás při naší rodinné modlitbě.
  Se srdečnými pozdravy uzavírám tento dopis Vám všem.
Vaše milující Dorisangela.
 ---
Našim farníkům už dříve představená studentka S. Vinothini posílá svým sponzorům prostřednictvím sekretáře Biskupova domu P. B. No 6, v Coimbatore (Indie) dopis (překlad z anglického originálu):
 
  Drazí,
jak se Vám daří? Milostí Boha všemohoucího se mi daří dobře a doufám, že tak se žije i Vám. Jsem šťastná, že Vám mohu sdělit, že jsem postoupila na vyšší školu. Děkuji Vám za všechnu podporu, kterou jste mi poskytli, abych mohla pokračovat ve studiu.
  Už jsem zakončila zkoušky a nyní jsem na letních prázdninách. V našem kraji je nyní velice horké klima. Budu trávit prázdniny v domě u prarodičů se svými bratranci a budu tam pomáhat s domácí prací v jejich domácnosti.
  Zažila jsem obohacující zkušenost během svého posledního studia. Předvídám, že budu pokračovat ve studiu a dobře pracovat pro svou budoucnost.
V mém domově rodičům se vede dobře. Posílají srdečné poděkování za podporu v mých studiích.
  Během půstu já i členové mé rodiny jsme obětovali zvláštní modlitby k zmrtvýchvstalému Pánu za mír a štěstí pro děti jako jsme my - na tomto našem světě. Přeji Vám všem velice šťastné svátky velikonoční.
Ještě jednou Vám posílám své poděkování a ujišťuji Vás o svém přání všeho nejlepšího. Posílám přání všeho nejlepšího Vám a všem u Vás doma
Se srdečnými pozdravy a modlitbami
S. Vinothini.
Překlad: MUDr. Slavoj Brichcín a Martina V.
-dd-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.