Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Osmicky 2017 01 web2Další ročník koncertů v kostele sv. Petra a Pavla zahájíme v neděli 8. ledna 2017 v 19.30 NOVOROČNÍM KONCERTEM ČESKÝCH MADRIAGLISTŮ.
 
Spoluúčinkují Jan Thuri - hoboj, Jan Hádek a Štěpán Ježek - housle, Petra Feistauerová - viola, Libor Mašek - violoncello a Filip Dvořák - cembalo, diriguje Veronika Hádková.
Zazní díla A.V. Michny, K.V.H. Rovenského, J.P. Telemanna a dalších.
Zakladatelem souboru Čeští madrigalisté, a jeho prvním uměleckým vedoucím, byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat složení souboru na 12 - 16 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a (jak je často nazýván) "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". Poslední změna za dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková.
Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty - a do dnešního dne dalších devět, např. Zpěvy literátských bratrstev, či Poklady vánoční hudby. Podrobnosti o souboru najdete na stránce www.cesti-madrigaliste.cz.
Kulturní Osmičky je pravidelný cyklus pořadům které se konají vždy 8. dne v měsíci kromě letních práznin. Vstupné je dobrovolné, doporučené vstupné je 100,- kč. Podrobnosti o připravovaných akcích najdete na www.osmicky.cz a facebooku www.facebook.com/osmicky.FB udalost 
 
 
FB udalost
 -rm-