Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Starobohnick posvcen 2018  Před 10 lety si farnost při kostelu sv. Petra a Pavla v Praze - Bohnicích připomínala 850. výročí posvěcení tohoto kostela. Uvědomili jsme si, že většina veřejnosti neví, že v katastru této pražské čtvrti se nachází kostelík, který je téměř nejstarší památkou v Praze. Zakládací listina (autentika) je jedním z nejstarších nalezených dokumentů a v Archivu hl. města Prahy je zařazena pod číslem 1.

  Chtěli jsme tehdy tuto významnou skutečnost přiblížit široké veřejnosti, a tak vznikl nápad oslavit tuto památnou událost uspořádáním 1. Starobohnického posvícení. Název "posvícení" je odvozen od „posvěcení“ kostela. Průběh a ohlasy veřejnosti této akce byly tak úspěšné, že se bohničtí farníci rozhodli tuto slávu zopakovat i následující rok. Ještě před Vánocemi téhož roku jsme navíc zorganizovali oslavu předvánočního času (adventu) s názvem Starobohnické vánoční těšení. Současně jsme se obrátili s návrhem k partnerské spolupráci na kulturní odbor MČ Prahy 8, který tuto myšlenku vstřícně přijal a tím byl dán základ pro dlouholetou tradici pořádání těchto dvou kulturních akcí.
 
  Každý ročník má program na podiu, kde je připomenuta formou jevištní scény nějaká historická událost, která se váže k obci Bohnice. Scénář, režie i kostýmy pocházejí z pera Mgr. Vítka Kofroně a soubor je složen z farníků a jejich přátel. Další program představuje pohádku pro děti, různá vystoupení žáků škol povětšinou z Prahy 8 a hudební vystoupení profesionálních hudebníků a skupin. Nedílnou součástí každé slavnosti je bohatá tombola připravená pro vás ve farním stánku, dále vlastivědná hra zajišťovaná skauty Prahy 8 a velmi oblíbená výtvarná dílnička pro děti, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla, v zimě výstava betlémů atd. Všem účinkujícím a jejich doprovodu je po celý den poskytnuto zázemí ve farním centru včetně teplého oběda a dalšího občerstvení. Pravidelně je pro návštěvníky akcí připravena pestrá nabídka stánků s občerstvením a rozmanitého zboží dle roční nabídky.
 
  Po celých 10 let jsou tyto akce připravovány pod záštitou P. Mgr. Pavla Klimoviče SDB, faráře naší farnosti a radních pro kulturu MČ Prahy 8, v současné době paní Jany Solomonové. Realizační tým farnosti sv. Petra a Pavla tvoří výhradně dobrovolníci z řad farníků. Na závěr bychom chtěli vzpomenout na dnes již zesnulého Ing. Vojtěcha Stiebera, který jako první navrhl scénář těchto oslav. Také chceme poděkovat všem pracovníkům MČ Prahy 8, zvláště z odboru pro kulturu (Mgr. Ludkové, p. Bambasovi, pí. radní Solomonové, p. Kalmánovi, p. Šírovi), kteří po celou dobu jak v minulosti, tak nyní s námi účinně spolupracují a podílejí se významným přispěním na zdaru všech pořádaných oslav.
 
  Pevně věříme, že tato tradice bude i nadále pokračovat a obě každoroční slavnosti budou stále přinášet radost široké veřejnosti. FB udalost-rtf-
 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.