Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes se jedná o mezilidské vztahy. Každý se narodil s určitými dispozicemi a s těmi se pak musí pracovat. Často se u zpovědi mluví o důsledcích. Ale je třeba jít ke kořenům. Odstraňovat podstatu. Něco pramení ze špatné výchovy, něco zase z něčeho jiného. Rodina si musí od začátku uvědomovat, že děti potřebují lásku. Člověk se má snažit respektovat starší, chovat se ohleduplně k ostatním. Jestli se má něco změnit, pak se musím změnit já. Jak se může změnit druhý, když já nevidím své chyby? Mám se snažit odstranit ty chyby na sobě, které vidím na druhých lidech.
- S pomocí Boží dokážu vše, bez Boží pomoci nic. Učit se ovládat, tedy pěstovat askezi.
- Když se společně modlíme, máme myslet na to, o co prosíme. Např. v přímluvách.
- Je třeba se poznat. A z toho vyvozovat důsledky.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Prvenství je určeno Petrovi. Petr se projevil lidsky, ale Ježíš mu vytkl, že vnímá pouze lidskýma očima. Židé byli přesvědčeni, že mesiáš je politická záležitost, a proto nemůže trpět-
- Nesmíme se přizpůsobovat světu. V lidských srdcích je spousta zla. Musíme se naučit ovládat. Celoživotně se to musíme učit. Znát své slabosti a podle toho jednat. Pracovat na své žádostivosti a závisti.
- Jeremiáše nechtějí poslouchat.
- Korigovat a opravovat můžu pouze sám sebe. Děti tak do 5 let.
- Jak se vyrovnávat s osobním utrpením? Co s tím? Přiznat své problémy, pak se člověk osvobodí. Od strachu, že to neumí řešit.
- Společnost se rozvolnila. Učitelé nevychovávají děti, to je omyl. Učitelé mají učit, vychovávat je má matka a otec. Řešíme důsledky, ne základ, a to je chyba.
- Učitel má svázané ruce. Skoro nic nesmí. Nesmí zasáhnout. Je svázán předpisy.
- Nepřizpůsobovat se světu, a to je věc každého z nás, jak to má dělat.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Někdo chodí do kostela ze zvyku, někdo je hodně unavený.
- Eliáš poznal Boha v tichém vánku. I my se máme zklidnit, odložit své starosti a v tichu se pak s Bohem setkat v kostele.
- Židé měli představu, že Mesiáš nemůže být ukřižován.
- Některé matky jsou pyšné, když se podaří dobře vychovat své děti. A když ta žena je zbožná, je to problém. Často se pak dívá na ostatní úkosem. Všechno je milost. Není možné kritizovat ostatní.
- V dnešním evangeliu je příklad víry. To je jediný zázrak, kdy Pán Ježíš nikoho neuzdravil, nikomu nepomohl. Je to zázrak pro všechny. My chceme jistotu. Ale Bůh nám dává naději. Bůh poskytne pomoc, ale často jinak, než chceme, než si přejeme.
- Lidé u nás mají strach z migrantů. Ale oni k nám nechtějí. Podléháme mediím. A bojíme se. A naše společnost hrubne. V televizi se mluví vulgárně. Mezilidské vztahy, to je problém. Zraňujeme se slovem a nemáme se rádi.
- Milostí je se ztišit. A svou víru musím pěstovat. Chceme jistotu, ale Bůh nám ji dává jinak, než očekáváme. Mám vědět, že Bůh mě má rád a ví o mně. Bůh mi vždy pomůže.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- A za koho pokládáš Ježíše Ty? Mesiáš, to označení bylo provokativní. Petr nevěděl, co říká. Petr mluví prorocky, ani neví, proč a co říká.
- Ježíš mě miluje.
- Restituce. V roce 1948 církevní majetek ukradli a dnes se lidé bouří. Ale Ježíš říká, že brány pekel Církev nepřemohou. Dnešní papež boří zajeté zvyklosti, proto ho jeho spolupracovníci kritizují. Svatý otec je proti přepychu, a tak někdo má strach, aby o to nepřišel. Svatý otec dává důraz na svátosti, na mši svatou, na modlitbu. Je mu jedno, co tomu řeknou lidé. Je upřímný, opravdový.
- Naším úkolem je, abychom pod vlivem Ducha Svatého vnímali, co je správné a co ne. Co je důležité a co je méně důležité.
- Mnozí křesťané jsou povrchní. Poznám, že jsem věřící, když se mi stane něco nepříjemného.
- Církev je Boží organismus, který nám dává sílu a odvahu, abychom se nebáli.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Daniel byl prorok, který připravoval lidi na velké utrpení, a aby se nebáli. Svatý Petr zase říká, jak zakusil Boží slávu, i když nerozuměl, o čem to je. Nevěděl, proč se to všechno stalo. Teprve později si to uvědomil.
- Hora Tábor je podobná naší hoře Říp. Kdybychom věděli, co budeme prožívat ve svém životě, bylo by to k neunesení. Bůh nám zakrývá to, co nás čeká. A když přijde utrpení, je nám to k dobru. Člověk se utrpením učí. Máme se učit nevšímat si nepodstatných věcí.
- Máme se učit prožívat svá utrpení s tím, že vše předkládáme Bohu.
- A Eliáš a Mojžíš na hoře Tábor znamená, že vše má kontinuitu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Pán Ježíš vysvětluje svým učedníkům, že přišel pro všechny lidi. Nejdřív mlčí, pak ženu odmítá a pak ji uzdravuje. Vyzdvihuje její víru.
- Šířit křesťanství mezi pohany, to je poslání apoštolů. Tedy šířit víru mezi nežidy. Petr – to je skála Církve. Pavel – má šířit křesťanství mezi nežidy. Židi byli hrdí na to, že jsou vyvolený národ. A je to tak pořád. Jsou pronásledováni, a přesto jsou vyvoleným národem. Vždy se to obrátí k jejich dobru.
- Pavel se dostává do střetu s Petrem, vytýká mu, že se přetvařuje před Židy. Nakonec je to tak, aby to bylo přijatelné i pro obrácené pohany. Např. obřízka je důležitá, a co tedy s obrácenými pohany, zda se mají také nechat obřezat? A došlo se k tomu, že nejpodstatnější je křest.
- Máme se mít rádi. Uvědomit si, že i já sám mám hříchy, nedokonalosti, nejen ostatní lidé.
- U zpovědi vyjmenujeme své hříchy, ale často nemáme kajícnost. Postoj kajícnosti nám často chybí. Já jsem hříšník, máme vědět.
- Představa pekla je odvislá od prožitků mystiků. Oni to popisují hrůzami své doby. Dnes jsou to deprese, obrovská samota. Plameny, řetězy, oheň – to bylo zase ve středověku.
- Mít vztah k Pánu Bohu, bychom se nebáli, že jsme sami. Bůh chce pro nás to nejlepší. Bůh neopouští. I ve zkouškách je třeba osvědčit víru. Být dobře psychicky naladěn. Naše fyzické nemoci jsou z našeho psychického naladění. Kdo nevěří, je pověrčivý, všechno je pak dovoleno.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.