Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Máme být připravení, počítat s tím, že jednou zemřeme.
- Jsem rád, že mám ozvěnu na to, co říkám v kostele. Zpětná vazba je pro kněze velmi důležitá. Někomu se nelíbí, že se v kostele dotýkám i politických věcí. Je třeba vědět, co je v základu toho, co se děje kolem nás. Teď se mluví zase o zdanění církevních restitucí. A jde o komunisty, kteří by chtěli jít dohromady s ANO. Na toto zdanění komunisté slyší. Emoce vyplavou na povrch a my se necháváme strhávat.
- Je třeba být moudrý. A to je třeba si vyprošovat. Na moudrost nepřijdu rozumem. Moudrost je pod vlivem Božího vnuknutí. Pán Bůh vše ovlivňuje.
- Liberalismus je názor, že vše je dovoleno, všechno, co není zakázáno. Politická korektnost je to, že se nesmí věci nazývat pravými jmény. Jakmile se pojmenuje něco nepříjemného pravým jménem, je to proti korektnosti. Je to vnímané jako špatné.
- Tedy vyprošovat si dar moudrosti. Nesmím si myslet, že něčemu rozumím. Např. rodiče vychovávají své děti. A když děti dospějí, dělají třeba špatná rozhodnutí. A místo abychom bědovali, že jsme je špatně vychovali, máme se modlit, aby měly děti moudrost při svých rozhodnutích.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Důležitá je odpovědnost křesťana. Např. při křtu dítěte. Rodiče slibují, že dítě povedou k Pánu Bohu. Když mají snoubenci svatbu, slibují, že spolu vše ponesou. Dobré i zlé. Ale pak přijde problém a rozvádějí se. A rozhodnutí biskupa či kněze, zda znovusezdaní mohou ke svátostem, je důležité. A papež dává odpovědnost kněžím, aby rozhodli, zda mohou či nemohou. A vzniká problém. Mnozí, i někteří kardinálové, chtějí přesný předpis. Ale život není o předpisech, život je pestrý.
- V politice platí, že ne o všem se smí mluvit. Mluví se o politické korektnosti. Když se mluví o toleranci, tak to platí jen tam, kde mě to nezajímá. Ale pokud je něco proti mému křesťanskému přesvědčení, tam je to jiné. Nemůžu respektovat něco, co je proti křesťanství. Např. praktikující homosexuálové. Něco jiného je latentní homosexuál, který ale svou sexualitu nepraktikuje. Musíme mít jasné stanovisko.
- Kněz nám má pomáhat unést naše starosti. A Bůh nechce nic, co bych nemohl unést. Je třeba rozlišovat, brát věci do hloubky, nebýt povrchní. Jak se říká, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Ježíš mluvil často v podobenstvích. Některá podobenství jsou nám už těžko srozumitelná. Dnes mluví o tom, že všichni jsme pozváni. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Svatební roucho znamená milost posvěcující, se kterou člověk pracuje a svou víru rozvíjí.
- Včera byl křest, malý Zachariáš dostal milost víry. Milost je, že Bůh to tak chce. A tu víru má člověk rozvíjet. pokud ho rodiče nepodporují, dítě pak už víru nemá. Je dost pokřtěných, ale nepraktikujících. Statisticky jsou to křesťané, katolíci, ale nežijí podle víry, víru ztrácejí nebo už ztratili.
- Ve Staré Boleslavi řekl kardinál Duka, aby většina nebyla ovládána menšinou. A byla to výzva, abychom šli k volbám. A protože to byl jen výsek kázání, došlo k nedorozumění a mnozí kardinála Duku kritizovali, aniž by slyšeli celek. Je třeba si být vědomi, že máme zodpovědnost. Za to, co říkáme, za to, co píšeme. Učit se rozlišovat, co je důležité a co není.
- Pro nás věřící je hlavní náš vztah k Bohu. Nejdříve máme hledat Boží království a ostatní nám bude přidáno. Neboť bez Božího požehnání je marné lidské namáhání.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jako malý jsem nechápal, jak někdo může nenávidět Ježíše Krista a také Církev. Protivník náš, ďábel, nás svádí. Nechápal jsem, že jsou zde i jiné rasy, že náš stát je liberální. Nechápal jsem, že lidé nevzdělaní mluví do věcí, kterým nerozumějí.
- V evangeliu se mluví o lásce. Láska znamená věrnost a konání Boží vůle. Dělat, co Bůh chce. V kostele bychom měli získat pozitivní povzbuzení. Abychom uměli rozlišovat dobro od zla. Zlo se bude vždycky tvářit jako dobro. My ale víme, že Ježíš za nás zemřel na kříži. Ale abych to přijal, nesmím myslet materialisticky. My nepočítáme s Pánem Bohem.
- Toužit po lásce k Pánu Bohu. Papež se sklání k bezbranným a není to gesto. Je to pravdivý postoj.
- Je třeba si vyprošovat milost, abychom žili pravdivě.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Růženec vše propojuje. Včera bylo Panny Marie Růžencové. Tento svátek byl ustanoven po vítězné bitvě nad Turky u Lepanta r. 1571. V hluboké totalitě byl zvolen papežem Polák Jan Pavel II. Pro Američany a Rusy to bylo z bezvýznamné země. R. 1981 byla založena Solidarita a to byl počátek změn v Evropě. Včera věnovali ve zprávách několik minut tomu, že Poláci zorganizovali na svátek Panny Marie Růžencové ohromnou akci, kdy se milion Poláků shromáždil kolem hranic Polska a modlili se za duchovní obrácení Polska a Evropy. Něco zřejmě začíná. Přišel nový impuls.
- V dnešním 2. čtení je myšlenka, abychom o nic neměli starost. Nejdřív Bůh, pak ostatní. Benedikl XVI. řekl, že po II.vatikánském koncilu se z liturgie vytratila mystika, vše je zracionalizováno. Sv. Benedikt chtěl po mniších, aby pracovali, ale jakmile zazní zvon k modlitbě, aby všeho nechali a šli se modlit. Tak tomu má být i dnes. Práce, ale především čas pro modlitbu. Děti kopírují rodiče. Sv. Pavel říká, že vše má jít přes Pána Boha. Je třeba mít víru. Pak předložím Bohu své potřeby, udělám, co mohu, rozliším, co je důležité a co druhotné, věci se pak řeší jakoby samy. Jakmile člověk udělá takovou zkušenost s Bohem, jeho víra se posílí. A vím, že Bůh mě vede. A že to dopadne dobře. Bůh je se mnou a kultivuje mé srdce.
- Židé zůstali národem, který má požehnání. Přes všechna pronásledování vycházejí vždy jako požehnaní. Tímto úryvkem je řečeno, že i my křesťané jsme začleněni k vyvolenému národu. Abychom chápali, co Bůh po nás chce, abychom chtěli jít vždy za Bohem a zůstali Mu věrní. Pak budeme mít sílu.
- Jsme hříšní, ale Bůh nás má rád. Morálka říká, jak se máme uchránit hříchu. Nový zákon nám říká, jak máme se svou hříšností pracovat.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Roku 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla – Jan Pavel II. Po mnoha staletích nebyl zvolen Ital. Navíc byl z komunistického bloku.  A to byl začátek konce komunistické éry. Bůh ví, proč a jak to je, ale my lidé nevíme nic. Papež začal jezdit po světě, a tam pak nastalo mnoho konverzí. Po něm přišel Benedikt XVI., který šel do hloubky. A pak přichází František, který nepochází z Evropy a má úplně jiné uvažování než Evropané. František přistupuje k lidem osobně, vede dialog. Denně má mši svatou pro obyčejné.  Když letí letadlem, mluví bezprostředně s novináři, ihned po skončení návštěvy. Není to nic honosného. Konzervativní teologové mají problém. Papež o nás říká, že my v Evropě jsme pošetilí, nestaráme se o to podstatné. Myslíme příliš materiálně. Nemyslíme na věčnost.
- V dnešním evangeliu je scéna, kdy přední Židé porušují předpis, a to když vytáhnou z kapsy peníz, kde je obraz římského císaře. A oni nesmí u sebe nosit nic, co připomíná někoho jiného než Hospodina. Především Boží království, říká Ježíš. A tak máme žít i my.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.