Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes bude 1. svaté přijímání, máme 4 děti.
- Máme dodržovat sváteční klid. Nejdřív se slavila sobota, poté po Zmrtvýchvstání Ježíše Krista neděle, protože Ježíš vstal z mrtvých.
- Lidé mají pocit, že jsou omezováni. 6 dní pracovat, pak odpočinek. V naší liberální době je vše jinak. Ale vše je v řádu, a ten je třeba dodržovat, a to kvůli sobě. Když řád dodržujeme v lásce, je vše dobré. Když mám vztah k Pánu Bohu, nic mi není zatěžko. Když je to ale vynucované, pak je problém, je to nepříjemné. Pokud děti vidí příklad v rodičích, nedělá jim problém dodržovat řád, který znají z rodiny. Pokud to u rodičů nevidí, pak ta dětská chuť vyhasne.
- Dnešní neděle připomíná, abychom si vyprošovali vztah k Pánu Bohu. Evropa žije, jakoby Bůh neexistoval, pak je ale vše dovoleno.
- V klášteře, když nejsou pořádné vztahy, tak se vezmou regule, jak to vlastně má být. V manželství totéž. Vše probrat předem, probrat povinnosti, pak teprve má přijít sex. Ale není to tak. Jedná se, jakoby Bůh nebyl. Žádná odpovědnost. Mladí jsou naštvaní na rodiče, že chtějí něco, čemu mladí nerozumějí.
- Uvědomovat si Boha, který nás miluje, má nás rád a chce, abychom svůj život prožívali dobře.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes je Den matek. Všechny ženy mají v sobě mateřství.
- Istanbulská smlouva. U nás se tato smlouva bude schvalovat parlamentem, tak jako i jinde. Je to o tom, že jsme si všichni rovni. Kdyby nastoupil gender, byl by muž totéž co žena a naopak. Znamenalo by to, že bychom přestali respektovat Desatero. Homosexuální projev je těžký hřích. Homosexuál za to nemůže, ale jeho sexuální projev je hřích.
- Nerespektuje se Boží zákon. Feminismus je o tom, že žena je víc než muž. Ježíš dal muže a ženu na stejnou úroveň. Předtím byl muž uznáván jako někdo víc než je žena.
- Smlouva vypadá dobře, ale je v tom jed. Lidé jsou vedeni k tomu, aby nedodržovali Desatero.
- Často děti zlobí, protože jsou nevychované, nemají vymezené mantinely. Děti potřebují mít jasno. To smíš, to nesmíš. Teprve po 10. roku chce a může dítě diskutovat. Do té doby má poslouchat.
- Duchovní život předpokládá přirozenost. Aby byl člověk přirozeně připravený, vychovaný.
- Gender je o tom, že se nerespektuje mužskost a ženskost. Úkolem muže je, aby se staral o ženu, aby ona se mohla dobře starat o děti. Žena potřebuje oporu v muži. Muž nemůže rodit, kojit.
- Panna Maria vyslechne, poradí, dá sílu. Žena, když chce být jako muž, opovrhne těmi velikými dary, které má a které nemají muži.
- Vyprošujme si dar, aby Duch Svatý vstoupil do našich srdcí.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes je neděle Dobrého pastýře. My všichni jsme královské kněžstvo. I laici. Kněží mohou ale zprostředkovávat svátosti. To není vyznamenání, to je služba.
- Kardinál Beran působil do r. 1948. Pak byl izolován, byl v internaci. A v r. 1965, kdy ho papež jmenoval kardinálem, mu bylo znemožněno, aby se vrátil do Čech, když si předtím jel pro kardinálské insignie. Poté v Římě působil mezi poutníky, koupil tam dům pro české poutníky, Velehrad. V roce 1969 v Římě zemřel. V poslední vůli vyjádřil přání, aby se vrátil do Čech. Papež Pavel VI. měl ke kardinálovi Beranovi velký vztah. A zařídil, že byl kard. Beran pohřben v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
- Teprve vloni bylo zrušeno vládní rozhodnutí, že se kard. Beran nemůže vrátit do Čech. Předevčírem byly ostatky kard. Berana převezeny do Čech a v sobotu byly slavnostně převezeny do pražské katedrály. Kázání kard. Duky bylo úžasné. Zvednul hlavu. Stejně jako kard. Tomášek, který také zvedl hlavu, když se stal papežem Jan Pavel II. R. 1989 se veřejně postavil proti politické moci. A včera kard. Duka totéž, když kritizoval, že prezident republiky jel na sjezd komunistů, místo aby byl v katedrále a postavil se na stranu církve. A také řekl, jak se máme chovat my křesťané. Také kritizoval nemravnou divadelní hru, kterou dávali v Brně. Vybízel k veřejným projevům, kdy se dějí kolem nás nesprávné věci.
- Když EU chtěla sjednocovat, ale nezvolili italského politika Buttilione, který byl nepohodlný pro své křesťanské postoje, jde to s EU z kopce dolů. Bez křesťanství nic nejde.
- My jako křesťané máme teď šanci nového nadechnutí. Jen nebýt apatičtí! Být horliví, nadšení. Zde v kostele ve svatém přijímání čerpáme k tomu sílu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jan Pavel II. nám při své první návštěvě po revoluci řekl, že teď přichází praktický materialismus, tedy kapitalismus, který vystřídá komunismus.
- Vztahy se musí pěstovat od malička, jinak je to ve stáří pro rodiče těžké.
- Pán Ježíš nás burcuje, abychom se milovali. Tady v kostele čerpáme sílu, ne abychom si splnili svou náboženskou povinnost. Máme se opírat o to, že mě má Pán Bůh rád. Mám si uvědomovat, že mé jednání má důsledky.
- V Katolickém týdeníku je dvoustrana o neomarxismu. Mluví se o kultuře. Ruší se rodiny. Gender. Celá Evropa je zahlcena bojem o duši. EU se řídí Komunistickým manifestem. Ruší se náboženské symboly. Podporují se potraty. Vyzdvihuje se homosexualita. Jde o to, abychom nevěřili, že Bůh je. Je velký zájem o bulvární media. I my křesťané jsme do toho vtahováni. My jsme 1. liga, máme být solí země a světlem světa. Ale jen tehdy, když budeme žít z toho, že Ježíš Kristus za nás položil život a má nás rád.
- Milovat se navzájem, to je náš úkol, o kterém nám Ježíš říká v evangeliu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnešní neděle nás vybízí k tomu, abychom byli svědky. Židé se stávají Židy tím, když se narodí. Křesťanem se stáváme křtem. A o tom máme vydávat svědectví. Svědectví krve je v současné době dost, jen proto, že jsou křesťané. My máme žít tak, aby bylo na nás vidět, že jsme křesťané. To není naše soukromá věc. Naše svědomí ví, co nesmíme: lhát, dělat různé okliky. Jsme slabí, ale nesmíme se na to vymlouvat.
- Když beru víru vážně, pak žiju tak, že je to svědectví víry. Moje víra stojí na tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a je mým Pánem. A ne na tom, jaké jevy se také v církvi projevují.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Šavel se obrátil, protože se setkal s Ježíšem Kristem. Šavel se nechal poučit a pak teprve začal poučovat. Pavel se posléze dostává do Jeruzaléma. A tamní křesťané k němu mají nedůvěru. Posílají ho do Tarsu.
Svatý Pavel v Tarsu nikdy nemluvil. Je to stejné jako doma. Dnešní konvertité jsou velmi otevření. A my říkáme, že přehánějí apod. Svatý Pavel se také stává prorokem. Tedy nejen křesťané od narození, ale i dospělí konvertité. A může vznikat napětí. Noví křesťané nás někdy dráždí. Ale Bůh ví všechno. Naše svědomí nás může vést k Bohu, ale není to Duch Svatý. Můžeme mít mylné svědomí, zaviněné či nezaviněné.
Jak tedy vychovávat svědomí? Chodíme na mši svatou, přemýšlíme o Božím slově, a také chodíme ke svátosti smíření. A to pravidelně, ne za dlouhou dobu. A když se obrátíme ve zpovědi k Bohu, Duch Svatý nás pozdvihuje na správnou cestu.
A v evangeliu jsme nabádáni, abychom zůstávali s Pánem. Pak je křesťan radostný a je schopný přijímat i těžké věci. My musíme být zastřiháváni, jako v evangeliu. Abychom poznávali Boží svatost. A ta svatost zůstává pak i s námi.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.