Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
- Konvertité se na věci dívají jinak než katolíci od narození. Někteří teologové musí všechno rozebírat. Ale víra je něco jiného než mudrování. My bychom chtěli mít všechno jasné. Víra ale není o dokazatelné jistotě. Víra je jiná. Tam patří i zmrtvýchvstání.
- Ježíš dává moc odpouštět hříchy. To Židé nemohou pochopit. A nejen Židé.
- Neděle Božího milosrdenství je od Faustyny Kowalské. Lidé, kteří mají mystické zření, žijí blízko Pána Boha. Faustyna měla vše zveřejnit. Nechala namalovat obraz. Bůh je milosrdný. To byla reakce na situaci v církvi. Je zde ještě pozůstatek jansenismu, tj. že k přijímání může jít jen ten, kdo si to zaslouží. A na to reagovala Faustyna. A dále, že si lidé myslí, že si dělají zásluhy. Pelagianismus – t o je, že vše se musí obětovat. To je další extrém. A to bylo tak zakořeněné, že Bůh chtěl po Faustyně, aby vydala svědectví, že Bůh miluje bezpodmínečně. Jan Pavel II. tento svátek prosadil, a také v předvečer tohoto svátku zemřel.
- Další věcí je, že když se řekne, že Pán Bůh se postará, tak si někteří lidé myslí, že nebudou nic dělat, že všechno udělá Bůh. My musíme udělat všechno, ale výsledek záleží na Bohu.
- Boží milosrdenství je nádherné. Zachovávat řád a řád zachová mne. Když dodržuji řád s vírou, že Bůh o mně ví, že mě má rád, pak je všechno dobré. Církev je o řádu. Vnitřní odříkání, askeze, to není kvůli Pánu Bohu, ale abych dokázal s Pánem Bohem vytvořit jednotu.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.