Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Co nás svádí, to je naše hlava. Závist, to je problém. Je to v lidské povaze. Žárlivost, to je také problém.
- Jan Pavel II., když se stal papežem, se zasadil o to, že padl komunismus. Pak byl zklamán, že lidi nechodili do kostela, jak předpokládal, ale zajímali se o materiální věci. U nás v r. 1990 na Letné na to upozornil, že to těžké nás čeká, tj. materialismus. A stalo se. Honíme se za různými věcmi, které chceme mít.   Reklama nás vybízí k tomu, abychom měli to, co mají druzí. Rodiče křiví své děti, něco jiného říkají a něco jiného dělají. To je pohoršení, které je špatné.
- Daří se nám dobře, materiálně. Je třeba být prozíravý a šetřit na horší časy. Jako za dob Josefa Egyptského. Když se daří, máme šetřit, a když je nedostatek, máme pak zásoby. To je populismus, rozházet všechno, co máme. Je třeba jít k volbám a uvážlivě volit. Vyprošovat si dary Ducha Svatého. A poslouchat, co při modlitbě vnímám.
- Papež říká, že největším problémem manželství je, že lidé nemají víru. Mají málo víry, a proto nevnímají problémy, které přicházejí. A neumějí je řešit.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jsem 44 let knězem a sleduji, jak se doba mění. A to k horšímu. Ani věřící nejsou schopni se orientovat. Společnost, media zpochybňují jasné, dané věci. Potraty, homosexualita a další věci. Jsou tu maličkosti, jsou jemné. Feminismus, gender. Teď budou volby a lidé jsou bezradní. Kopírujeme to, co bylo před 100 lety. Tak bylo před nástupem Hitlera.
- My v řádu také volíme. A když nevolím, pak do toho nebudu mluvit, když to bude špatné, jiné, než bych chtěl. Kdo nejde k volbám, ustupuje a nemůže si pak stěžovat.
- Neumíme pracovat s emocemi. Dále nepracujeme s podvědomím. Musíme jít ke kořenům, zjistit, co mě vede k určitému jednání. Je třeba prosit Pána Boha, aby mi ukázal, jak to vlastně je.
- Máme být šiřiteli pokoje. Naučit se ovládat. Nerozčilovat se. Zkoumat své kořeny: Proč jsem nepříjemný ostatním, svým nejbližším příbuzným, svému okolí, sám sobě. Abych nebyl konfliktní.
- Ctižádostivost, ambicióznost. Každý úřad vyžaduje také odpovědnost. Dostáváme se do splínů proto, že naše představivost je nereálná. Pak jsme zklamáni.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jak je to s předpisy, s nařízeními? My často zvažujeme, které předpisy z Písma jsou závazné.
- V 1. čtení říká Mojžíš, co je třeba plnit, abychom došli do cíle. Cílem je země, ne plnění zákona. To by bylo málo. Svatý Pavel říká, že zákon je vychovatel. Evangelium mluví o lidském srdci. Abychom byli plni lásky. K tomu slouží předpisy.
- Co vyvolává klid, pokoj, to je dobrý předpis. Co vyvolává hněv, závist apod., to není dobrý předpis, od toho je třeba poodstoupit. Jakub říká, že máme mít rádi lidi. Co k tomu vede, to je dobré. Co nás odvádí od lásky k lidem, to je špatné.
- Je třeba žít v klidu, krásně, nenechat se znepokojovat. To vám ze srdce přeju.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Papež říká, že je třeba se obracet ke Kristu. Židé nepovažují Ježíše za Mesiáše. Proto nikdy nemluví o Kristu, což znamená Mesiáš.
- Židé si představovali Mesiáše jako politického zachránce. Nikdy si nemohli přestavit, že by Mesiáš mohl trpět. My si také nemůžeme představit některé věci.
- Ježíš nebyl jen člověk, ale byl i Bůh. Je to Bohočlověk. Otec Ho poslal na svět a Ježíš nám ukázal, jak je možné přemáhat Zlo. To se může překonávat pouze láskou. Láska je vrcholem všeho. Láska znamená, že mám vztah i odpovědnost.
- Vyprošovat si víru. Větší víra přináší to, že mám sílu překonávat překážky. Hledat, co ode mne Pán Bůh chce.
- Bůh je nejdůležitější. Hledat odpovědi v Písmu Svatém. Duch Svatý nám osvěcuje mysl. Na našem osobním životě by mělo být znát, že jsme věřící.
- Náš život je protkáván utrpením. Pokládat si otázku, kdo je pro mne Ježíš Kristus. Spoléhám na Něj i v dobách utrpení?
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Když se něco vykládá, předpokládá se, že posluchači tomu rozumějí. Ale není to samozřejmé.
- Pít krev pro Židy bylo zakázané. Pán Ježíš ale nemluví symbolicky, dává se nám za pokrm. Většina lidí s tím ale vnitřně nesouzní. Je třeba žít podle toho, co mám v sobě. Je třeba žít podle toho, že mám v sobě Krista.
- Včera přijel na kongres do Irska papež. A tam se jednalo o manželství. My jsme slabí lidé, nedokážeme dodržovat určité věci. Milovat ženu, mít lásku, to je problém. Každý si představí něco jiného. V italštině se vyznává: „Já chci pro tebe dobro!“
- Irsko bylo baštou křesťanství. Z Irska přicházeli misionáři. Evangelizovali Evropu. Dnes má Irsko problémy. Ale víra vydrží problémy v církvi. Převažují materiální pohledy. Zapomínáme, že mě Bůh miluje, i když mám problémy.
- Rodiče chtějí po dětech, aby naplnily ambice rodičů. Nutí je. A děti ten nátlak neunášejí. Rodiče obdarují děti a stále chtějí manipulovat dětmi skrze svůj dar.
- Je třeba si vyprošovat víru. Křesťanská výchova dítěte je hlavně v rodině. Samo nic nepřijde.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Hluchotu máme fyzickou i psychickou. Člověk bez sluchu se dostává do izolace.
- Hluchota psychická je o tom, že vytěsníme to, co nám říká někdo druhý. Nechci to slyšet, tak si to nepamatuji. V mezilidských vztazích je důležité naslouchat druhému, aby byl dialog. Manželé se rozejdou, protože spolu nekomunikují. Žena musí zvážit, zda druhého nezahlcuje a neopakuje pořád to samé.
- Papež František preferuje druhé. Chudí patří do Božího království. Máme v sobě pohrdání. Současní zbohatlíci se neumějí chovat. Např. se lidé dívají na ty, kteří něco neumějí, pohrdavě. Posuzuje se podle titulů, peněz, sociálního postavení.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.