Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jak já můžu přispět ke zmírnění hladu ve světě? Jde o nerovnoměrné rozdělení potravin. Jsou velmi bohatí a velmi chudí. Jde o obrácení se ke Kristu. Ne materiální bohatství, ale víra. Modlitba má obrovskou cenu.
- Úkolem každého křesťana dnes je přinášet ostatním Ježíše Krista. Svatý Ignác byl ješitný, plný neřestí. Po svém obrácení se denně modlil 6 hodin. Sv. František Xaverský měl v Asii obrovský úspěch ve své misii. Bůh proměnil jeho špatné vlastnosti. A platilo, že v něm už žije Bůh.
- Takže platí, že reforma musí začít od nás samotných. Já se musím změnit. Pak můžu předávat i Toho, který ve mně žije. Vyjít ze sebe a nechat se přetvářet Bohem. A pak můžeme přetvářet svět.
- Dnes je památka svaté Marty. Ježíš nekritizoval, že pomáhala, ale kritizoval její chvat, její neklid. Hledat nejdříve Boží království, ostatní bude přidáno. Zodpovědnost za to, co mám v srdci, máme my sami. Opustit své představy, svá přání. Odpoutanost, svoboda vyplývá z toho, že přijmeme kříž, který si nevybereme, ale který přijmeme jako kříž od Krista.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Duchovní cvičení jsou proto, aby člověk mohl okusit jednotu s Bohem. Je třeba odpočívat v Bohu. Mít s Ježíšem osobní zkušenost.
- Neděle má být kontemplací stvoření a Boha. Lidé Boha nechválí, nejsou vděční. Jsme nešťastní, protože věci nejdou tak, jak chceme my. Je v tom naše ego.
- Kontemplace znamená nazírat, vidět. Neděle má být i setkání s lidmi. Vydávat svědectví. Znamení toho, že máme vztah s Bohem, je radost. Ale když jsme příliš zahledění do sebe, radost nemáme.
- Jsme milovaní víc, než si zasluhujeme.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Josef Cafasso, velký svatý, který byl zpovědníkem vězňů, říkal, že žijeme proto, abychom milovali. A v nebi budeme milovat věčně.
- Někteří bývalí salesiánští chovanci nemají věřící děti. Nevychovávali děti k lásce.
- Je třeba mít s Ježíšem Kristem osobní zkušenost.
- Don Bosco byl mystik, tedy zamilovaný do Boha. Hlavní, co přinášel svým chovancům, bylo poznání Ježíše Krista.
- Křesťan by měl mít čas hlavně pro lásku. Milovat znamená umírat svému sobectví.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Svatý Benedikt zvítězil nad sebou, proto mohl položit základy křesťanství v Evropě. Doba nebyla lehká. Nic nesmí stát před láskou k Ježíši Kristu. Jde o formaci srdce, ze srdce vychází všechno. Benedikt přijal prvky z východního křesťanství a uzpůsobil je západu. Je třeba překonávat vlastní ego. Benedikt udělal z práce nástroj k posvěcení člověka, i když v jeho době byla práce pouze pro otroky. Ora et labora, modli se a pracuj.

Bůh na prvním místě. Kristus umocnil všechno, co je v lidské přirozenosti. Modlit se znamená vyjít ze sebe a nechat se proměnit Ježíšem Kristem.

Velikost kněze se pozná, co po něm zůstane po jeho smrti. Kapka vody rozbije kámen ne silou, ale pravidelným kapáním. Kdo miluje Krista, toho nikdo nemusí nutit do modlitby.

-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Nesuďte, neboť nevíme, co se děje v druhém člověku.
- V Turíně slavili 150 let od vysvěcení baziliky Panny Marie. Papež František říká, že Panna Maria je ideál Církve. Chudá, pokorná, plná důvěry v Boha.
- Nesmíme si myslet, že už jsme svatí a nesnažit se. Nebo se nám zdá, že se nic neděje, a člověk to vzdává. Nikdy netraťme naději, mějme oči upřené na Ježíše.
- Don Bosco měl špatnou povahu, sklony k manipulaci, byl mazaný, ješitný, tvrdohlavý, ale protože spolupracoval s Boží milostí, stal se svatým. Sám říkal, že bez Boží milosti by zkazil celou generaci. Stal se žákem Panny Marie a ta mu řekla, aby byl statečný a pokorný.
- My bojujeme proti mocnostem temnot. Máme naslouchat Božímu slovu a uskutečňovat ho. Abychom byli fascinováni Bohem a nechali se Jím proměnit. Abychom se stali nositeli Krista. Abychom se stali Ježíšem Kristem. Netočit se kolem sebe. Naše doba potřebuje živé příklady.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Fascinovala mě vždy sv. Bernadetta. Její víra byla vždy silná. Svatými nás může udělat jen Pán Bůh.
- Cyril a Metoděj, než šli na Moravu, léta se modlili.
- Dítě, když se narodí, má v sobě 70 % stínů, a když se snaží, má na konci života jen 20 % stínů.
- Víra je to, co vyzařujeme. Prosíme o víru, neboť Bůh je dobrý. Každá obnova spočívá v tom, že máme oči upřené na Krista.
- Je třeba nalézt hluboký vztah ke Kristu. Bůh nás proměňuje, abychom měli srdce z masa a ne už srdce kamenné. Modlit se znamená vyjít ze sebe. Naše síla je v Ježíši Kristu.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.