Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Vánoce mají 2 těžiště: 25. 12. a 6. 1. My dáváme důraz na 25. 12., jinde zase dávají důraz na 6. 1. Ježíš se setkává s pohany. Až sv. Pavel prosazoval radostnou zvěst i pro pohany. 6.1. slavíme příchod 3 pohanů, mudrců. Tři mudrci se přišli poklonit do domu. Tedy Svatá rodina se přesunula do domu.
- Každý jsme věřící nějak jinak. Proč chodíme do kostela? Proč chodíme k přijímání? Proč chodíme ke zpovědi? Někdo to má jako tradici. Protože se to tak dělá, je odpověď. To je povrchní chápání víry. Je třeba si uvědomit, kdo je to Bůh a proč se k Němu obracím. V pubertě přichází období, kdy člověk začíná pochybovat. Buď chodí do kostela, že se to tak dělá, nebo si uvědomí, že do kostela nemusí, ale CHCE. Pak je ta kvalita víry jiná.
- Další problém je, že Bůh je spravedlivý. Chovej se tak, aby tě Bůh nepotrestal. A když v mých očích někdo dělá něco špatně, pak očekávám, že ho Bůh potrestá. Ale Bůh je milosrdný. Miluje dobrého i bezdomovce, vraha, prostě všechny. Když to přijmu, začnu duchovně dozrávat. Bůh je ve mně, se mnou. Ke zpovědi chodíme proto, abychom se s Bohem smířili.
- Je třeba si vyprošovat víru.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Vždycky, když se modlím 5. desátek radostného růžence, modlím se za puberťáky. Tak i v dnešním evangeliu Ježíš odporuje. Puberta začíná, když děti zjistí, že rodiče nestojí za nic. A puberta končí, když zjistí, že rodiče jsou docela dobří. Dnes je to posunuto, dospívání končí třeba až v 35 letech.
- R. 1921 Benedikt XV. cítil, že rodina se začíná rozpadat. Začínaly být známé poznatky Marxe. Ať žena dává své dítě do kolektivního zařízení. Hlavní byla práce. A Benedikt XV. ustanovil svátek Svaté rodiny. K nám to přišlo později.
- Rodiny se rozpadají, manželé se rozvádějí. Mladí říkají, že dnes je jiná doba. Je sice jiná doba, ale lidé jsou pořád stejní. Manželství je o kompromisu, lidé neumějí ustupovat. Lidé nejsou schopni se vnímat. Je třeba mít vztah k sobě navzájem, nejen vztah k jejich dítěti.
- Vzájemná láska se musí pěstovat. Svátek Svaté rodiny je pro nás vzorem.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Ježíš zažívá pokušení. Pro nás bývá pokušení nečekané. Dnes to bývá pokušení posměchu.
- Dokud Ježíš uzdravuje, je přijímán lidmi. Na kříži už nemůže nic, ale dělá nejvíc. Visí mezi nebem a zemí.
- Křesťan žije jako ostatní lidé. Ale má některé rysy, které jsou jiné. Žije, jakoby nic neměl. Domov má v nebi. Lidé ho neznají, a přitom ho odsuzují. Zlořečí se mu a on dobrořečí.
- Ježíš mluví o nebeském království, které není z tohoto světa. My často děláme pokání. Máme dva postoje, litovat nebo přehlížet.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes si připomínáme postavu Jana Křtitele, který připravuje cestu Pánu. Od zítřka, tedy od 17. 12. máme speciální přípravu na Vánoce.
- Každý má nějaké trápení a to máme řešit podle Písma: učit se radovat, o nic nemít starosti. Platí, že hodíme svou starost na Pána. To finále mého snažení mám hodit na Pána. Ale předtím mám udělat všechno, co můžu.  Když někomu něco říkáme, je třeba mít jistotu, že mi rozumí.
- Vnitřně se radovat znamená, že naději mám v srdci. To pak ze mne vyzařuje. A to je už milost Boží.
- My jsme solí země a světlem světa. Upřímně věřících není mnoho, ale ve společnosti působíme. Nenechat se zviklat tím, co vidíme kolem sebe. Někdo si myslí, že je věřící, ale svým chováním se tak neprojevuje.
- Tak, jak to bylo nastavené v mládí, tak to pak zůstává po celý život, pokud ovšem nejsme konvertité. Děti si pak ponesou to, co rodiče vyzařovali v jejich dětství. Důležitá je víra.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Vdova dala všechno. Z dnešního pohledu jednala nerozumně. Nic si nenechala. Později byl chrám zbořen. Investovat do něčeho, co nemá budoucnost, je špatné. Ježíš ale vdovu pochválil.
- My dnes nevidíme účelnost toho, co se po nás chce. Ale tehdejší vdova dala všechno. Dala všechno, dala samu sebe. Mnoho lidí, když dává, se předvádí. Upozorňují na sebe. Je to často reklama pro nějaké podniky. Ale vdova důvěřovala Bohu. Nebo Abrahám. Nebo vdova ze Sarepty. Vzali vážně, že Hospodin je Bůh, odevzdali se úplně Bohu. Nemáme se bát obětovat Bohu všechno, co máme. Abychom se úplně zasvětili Bohu. Musíme si být jistí, že Bůh se postará. Jako don Bosco, nejdříve byli 2 kluci, pak jich bylo 800. Důvěřovat Bohu. Všechno je možné podřídit víře. Především hříchy, ty jsou naše. A to všechno dávat Pánu Bohu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Člověk nemůže být sám, jsme stvořeni do společenství. Kde žijeme, tam jsou problémy i radosti. Jde o to, abychom se neprosazovali. Abychom si uvědomili, že máme povinnosti k Bohu, sobě, bližním. Nestačí mít svou pravdu, ale má to být zohledněno podle pravdy Boží. A k tomu je třeba mít lásku. Hospodinovo jednání je láska a věrnost. Druhý musí cítit, že ho mám rád, ne že mám navrch.
- A pak je třeba mít bázeň před Hospodinem, ne strach, který zotročuje. Bůh je tatínek, ne policajt. Bázeň Boží je vnitřní obava, abych obstál, abych se Mu líbil v myšlení i jednání.
- Advent je doba milosti. Bůh nepřichází zahubit, zničit, ale milovat, zachránit. Chce naše srdce naplnit sám sebou, tedy láskou. Bez Boha nemáme milost. Naše východisko, naše naděje je: vzpřimte se, přichází Ježíš Kristus. Odstranit překážky na své cestě. Jsme milované Boží děti, Boží syn, Boží dcera. Dát si pozor, aby naše srdce nebylo zatíženo zbytečnými starostmi. Nebýt lhostejný k Božímu příchodu. Nebýt povrchní, průměrný.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.