Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Jan Pavel II. nám při své první návštěvě po revoluci řekl, že teď přichází praktický materialismus, tedy kapitalismus, který vystřídá komunismus.
- Vztahy se musí pěstovat od malička, jinak je to ve stáří pro rodiče těžké.
- Pán Ježíš nás burcuje, abychom se milovali. Tady v kostele čerpáme sílu, ne abychom si splnili svou náboženskou povinnost. Máme se opírat o to, že mě má Pán Bůh rád. Mám si uvědomovat, že mé jednání má důsledky.
- V Katolickém týdeníku je dvoustrana o neomarxismu. Mluví se o kultuře. Ruší se rodiny. Gender. Celá Evropa je zahlcena bojem o duši. EU se řídí Komunistickým manifestem. Ruší se náboženské symboly. Podporují se potraty. Vyzdvihuje se homosexualita. Jde o to, abychom nevěřili, že Bůh je. Je velký zájem o bulvární media. I my křesťané jsme do toho vtahováni. My jsme 1. liga, máme být solí země a světlem světa. Ale jen tehdy, když budeme žít z toho, že Ježíš Kristus za nás položil život a má nás rád.
- Milovat se navzájem, to je náš úkol, o kterém nám Ježíš říká v evangeliu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Šavel se obrátil, protože se setkal s Ježíšem Kristem. Šavel se nechal poučit a pak teprve začal poučovat. Pavel se posléze dostává do Jeruzaléma. A tamní křesťané k němu mají nedůvěru. Posílají ho do Tarsu.
Svatý Pavel v Tarsu nikdy nemluvil. Je to stejné jako doma. Dnešní konvertité jsou velmi otevření. A my říkáme, že přehánějí apod. Svatý Pavel se také stává prorokem. Tedy nejen křesťané od narození, ale i dospělí konvertité. A může vznikat napětí. Noví křesťané nás někdy dráždí. Ale Bůh ví všechno. Naše svědomí nás může vést k Bohu, ale není to Duch Svatý. Můžeme mít mylné svědomí, zaviněné či nezaviněné.
Jak tedy vychovávat svědomí? Chodíme na mši svatou, přemýšlíme o Božím slově, a také chodíme ke svátosti smíření. A to pravidelně, ne za dlouhou dobu. A když se obrátíme ve zpovědi k Bohu, Duch Svatý nás pozdvihuje na správnou cestu.
A v evangeliu jsme nabádáni, abychom zůstávali s Pánem. Pak je křesťan radostný a je schopný přijímat i těžké věci. My musíme být zastřiháváni, jako v evangeliu. Abychom poznávali Boží svatost. A ta svatost zůstává pak i s námi.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Konvertité se na věci dívají jinak než katolíci od narození. Někteří teologové musí všechno rozebírat. Ale víra je něco jiného než mudrování. My bychom chtěli mít všechno jasné. Víra ale není o dokazatelné jistotě. Víra je jiná. Tam patří i zmrtvýchvstání.
- Ježíš dává moc odpouštět hříchy. To Židé nemohou pochopit. A nejen Židé.
- Neděle Božího milosrdenství je od Faustyny Kowalské. Lidé, kteří mají mystické zření, žijí blízko Pána Boha. Faustyna měla vše zveřejnit. Nechala namalovat obraz. Bůh je milosrdný. To byla reakce na situaci v církvi. Je zde ještě pozůstatek jansenismu, tj. že k přijímání může jít jen ten, kdo si to zaslouží. A na to reagovala Faustyna. A dále, že si lidé myslí, že si dělají zásluhy. Pelagianismus – t o je, že vše se musí obětovat. To je další extrém. A to bylo tak zakořeněné, že Bůh chtěl po Faustyně, aby vydala svědectví, že Bůh miluje bezpodmínečně. Jan Pavel II. tento svátek prosadil, a také v předvečer tohoto svátku zemřel.
- Další věcí je, že když se řekne, že Pán Bůh se postará, tak si někteří lidé myslí, že nebudou nic dělat, že všechno udělá Bůh. My musíme udělat všechno, ale výsledek záleží na Bohu.
- Boží milosrdenství je nádherné. Zachovávat řád a řád zachová mne. Když dodržuji řád s vírou, že Bůh o mně ví, že mě má rád, pak je všechno dobré. Církev je o řádu. Vnitřní odříkání, askeze, to není kvůli Pánu Bohu, ale abych dokázal s Pánem Bohem vytvořit jednotu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes je neděle Dobrého pastýře. My všichni jsme královské kněžstvo. I laici. Kněží mohou ale zprostředkovávat svátosti. To není vyznamenání, to je služba.
- Kardinál Beran působil do r. 1948. Pak byl izolován, byl v internaci. A v r. 1965, kdy ho papež jmenoval kardinálem, mu bylo znemožněno, aby se vrátil do Čech, když si předtím jel pro kardinálské insignie. Poté v Římě působil mezi poutníky, koupil tam dům pro české poutníky, Velehrad. V roce 1969 v Římě zemřel. V poslední vůli vyjádřil přání, aby se vrátil do Čech. Papež Pavel VI. měl ke kardinálovi Beranovi velký vztah. A zařídil, že byl kard. Beran pohřben v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
- Teprve vloni bylo zrušeno vládní rozhodnutí, že se kard. Beran nemůže vrátit do Čech. Předevčírem byly ostatky kard. Berana převezeny do Čech a v sobotu byly slavnostně převezeny do pražské katedrály. Kázání kard. Duky bylo úžasné. Zvednul hlavu. Stejně jako kard. Tomášek, který také zvedl hlavu, když se stal papežem Jan Pavel II. R. 1989 se veřejně postavil proti politické moci. A včera kard. Duka totéž, když kritizoval, že prezident republiky jel na sjezd komunistů, místo aby byl v katedrále a postavil se na stranu církve. A také řekl, jak se máme chovat my křesťané. Také kritizoval nemravnou divadelní hru, kterou dávali v Brně. Vybízel k veřejným projevům, kdy se dějí kolem nás nesprávné věci.
- Když EU chtěla sjednocovat, ale nezvolili italského politika Buttilione, který byl nepohodlný pro své křesťanské postoje, jde to s EU z kopce dolů. Bez křesťanství nic nejde.
- My jako křesťané máme teď šanci nového nadechnutí. Jen nebýt apatičtí! Být horliví, nadšení. Zde v kostele ve svatém přijímání čerpáme k tomu sílu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Včera byl dlouhý obřad, kdy jsme mohli načerpat sílu ze všech čtení, které jsou o naději. My jako křesťané nejsme hrdí na to, že jsme křesťané. Už je to 30 let, co jsme po sametové revoluci. Nepodařilo se nám předat víru mladším. Nežili jsme svou víru před dětmi.
- My jsme křesťané vzkříšeného Krista. Předchází Velký pátek, kdy za nás Ježíš zemřel na kříži. Ale pak následuje Zmrtvýchvstání. Musíme se snažit. Máme spoustu výhrad.
- Je příběh, kdy jsou lidé na lodi. A jeden začne vrtat díru pod svou sedačkou. A když ho napomenou, říká, že vrtá pod svou sedačkou. A to je ono. Jsme navzájem spojeni. Někdo nechodí ke zpovědi a tím snižuje celé společenství. A naopak. Když se někdo snaží, pozvedá celé společenství.
- Chtějme být věřící. Namáhejme se. Modleme se, i když jen formálně, časem se modlitby stanou opravdovými. Když nám něco nejde, hlavně v mezilidských vztazích, nečekejme na druhého a snažme se sami.
- Až budeme opravdu věřící, život se nám změní. Vše je navázáno na Ducha Svatého. Moje osobní víra je nezávislá na ostatních lidech, na kléru.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnešní neděle nás vybízí k tomu, abychom byli svědky. Židé se stávají Židy tím, když se narodí. Křesťanem se stáváme křtem. A o tom máme vydávat svědectví. Svědectví krve je v současné době dost, jen proto, že jsou křesťané. My máme žít tak, aby bylo na nás vidět, že jsme křesťané. To není naše soukromá věc. Naše svědomí ví, co nesmíme: lhát, dělat různé okliky. Jsme slabí, ale nesmíme se na to vymlouvat.
- Když beru víru vážně, pak žiju tak, že je to svědectví víry. Moje víra stojí na tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a je mým Pánem. A ne na tom, jaké jevy se také v církvi projevují.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.