Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
- Dnes je neděle dobrého pastýře. Ježíš Kristus je člověk i Bůh zároveň. Bludy hned zpočátku křesťanství popíraly buď lidství nebo božství Ježíše.
- Lidé, kteří toto tajemství vnímají pouze intelektem, to nemohou přijmout. To lze pouze vírou.
- Když se stane něco mimořádného, pak je to zázrak. Ale ten potvrzuje, že základem je běžný život a pouze někdy je to zázrak.
- Během staletí se stalo několikrát, že se božství v Eucharistii zjevilo. Např. v podobě krve nebo Eucharistie v plamenech neshořela apod. Pod způsobou chleba a vína přijímáme Ježíše Krista s Jeho božstvím i s Jeho lidstvím.
- Je nutné si uvědomit, proč chodíme do kostela. Je to všechno otázka víry. Náš vztah s Ježíšem Kristem buď roste nebo chladne. Modlitba nás k Ježíši Kristu přitahuje. Víru jsme získali při křtu. A tu víru máme rozvíjet.
- Dřív se vnímala hříšnost jako něco tělesného. Ale horší jsou hříchy proti lásce. Nejsme schopni se s někým bavit, nejsme schopni s lidmi vycházet. Nechtít pomstu.
- Proto se modlíme za kněze. Na duchovním životě kněze záleží rozvoj farnosti. Aby kněz nebyl vychladlý. My dnes uvažujeme materialisticky, ne křesťansky. My si nejsme rovni, po sociální stránce. Ale to se nepromítá do náboženské roviny.
- Křesťan se chce líbit Bohu. A kněz se má snažit, aby šel ke svatosti.
- My nežijeme v bublině, ale musíme být nohama na zemi. A máme jít za Ježíšem Kristem, a to proto, že nás miluje.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.