Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
NK2018 2 webNK2018 3 webV pátek 25. května se koná Noc kostelů. Náš kostel se této akce účastní od roku 2010. Součástí letošního programu je hra pro děti, koncerty, komentovaná prohlídka.
V roce 2018 slaví kostel sv. Petra a Pavla 860 let od svého posvěcení. Při této příležitosti byla vydaná pohlednice, kterou si během Noci kostelů můžete vyzvednout.
Další novinkou je kalendář s historickými fotkami Bohnic a okolí, který je prvním tištěným počinem desetiletého budování fotoarchivu a během Noci kostelů jej budeme mít k dispozici. Dobrovolným příspěvkem podpoříte tisk kalendáře na rok 2020.
 
Program Noci kostelů:
16.00–17.00       CO SE SKRÝVÁ V KOSTELE? Program pro děti v kostele a okolí.
PLNIČ KBELÍKŮ – hra pro děti na motivy knihy „Haveyoufilled a buckettoday?“ (Carol McCloudová)
17.25–17.40       Modlitba růžence
18.00–18.45       Mše svatá s májovou pobožností
20.00–20.30       VARHANNÍ PŮLHODINKA, účinkuje Vladimír Jelínek.
21.00–21.45       KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA
Co je autentika? Proč se v Bohnicích slaví posvícení v květnu? Kde je původní vchod a kde se našel? To vše a ještě více se dozvíte na prohlídce kostela s 860 letou historií.
22.00–22.45       T‘N‘T - KONCERT SPIRITUÁLŮ A GOSPELŮ PRO DVA HLASY A DVĚ DUŠE. Duo T‘N‘T (Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) tvoří výbušnou hudební směs. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock‘n‘rollu, country, a bluegrassu spolu s prvky šansonu i folku (www.t-n-t.cz).
22.45–23.00       Závěrečná modlitba za návštěvníky Noci kostelů
19.00–23.00      STAROBOHNICKÁ KAVÁRNIČKA U SV. PETRA A PAVLA – malé občerstvení před kostelem
 
Po celou dobu:
VÝSTAVA historických fotografií Bohnic a okolí
POŠTA DO NEBE – v průběhu celého večera bude možné předložit do připravené nádobky své prosby, za které se budeme na konci Noci kostelů společně modlit.
Renáta Molová

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Starobohnick posvcen 2018  Před 10 lety si farnost při kostelu sv. Petra a Pavla v Praze - Bohnicích připomínala 850. výročí posvěcení tohoto kostela. Uvědomili jsme si, že většina veřejnosti neví, že v katastru této pražské čtvrti se nachází kostelík, který je téměř nejstarší památkou v Praze. Zakládací listina (autentika) je jedním z nejstarších nalezených dokumentů a v Archivu hl. města Prahy je zařazena pod číslem 1.

  Chtěli jsme tehdy tuto významnou skutečnost přiblížit široké veřejnosti, a tak vznikl nápad oslavit tuto památnou událost uspořádáním 1. Starobohnického posvícení. Název "posvícení" je odvozen od „posvěcení“ kostela. Průběh a ohlasy veřejnosti této akce byly tak úspěšné, že se bohničtí farníci rozhodli tuto slávu zopakovat i následující rok. Ještě před Vánocemi téhož roku jsme navíc zorganizovali oslavu předvánočního času (adventu) s názvem Starobohnické vánoční těšení. Současně jsme se obrátili s návrhem k partnerské spolupráci na kulturní odbor MČ Prahy 8, který tuto myšlenku vstřícně přijal a tím byl dán základ pro dlouholetou tradici pořádání těchto dvou kulturních akcí.
 
  Každý ročník má program na podiu, kde je připomenuta formou jevištní scény nějaká historická událost, která se váže k obci Bohnice. Scénář, režie i kostýmy pocházejí z pera Mgr. Vítka Kofroně a soubor je složen z farníků a jejich přátel. Další program představuje pohádku pro děti, různá vystoupení žáků škol povětšinou z Prahy 8 a hudební vystoupení profesionálních hudebníků a skupin. Nedílnou součástí každé slavnosti je bohatá tombola připravená pro vás ve farním stánku, dále vlastivědná hra zajišťovaná skauty Prahy 8 a velmi oblíbená výtvarná dílnička pro děti, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla, v zimě výstava betlémů atd. Všem účinkujícím a jejich doprovodu je po celý den poskytnuto zázemí ve farním centru včetně teplého oběda a dalšího občerstvení. Pravidelně je pro návštěvníky akcí připravena pestrá nabídka stánků s občerstvením a rozmanitého zboží dle roční nabídky.
 
  Po celých 10 let jsou tyto akce připravovány pod záštitou P. Mgr. Pavla Klimoviče SDB, faráře naší farnosti a radních pro kulturu MČ Prahy 8, v současné době paní Jany Solomonové. Realizační tým farnosti sv. Petra a Pavla tvoří výhradně dobrovolníci z řad farníků. Na závěr bychom chtěli vzpomenout na dnes již zesnulého Ing. Vojtěcha Stiebera, který jako první navrhl scénář těchto oslav. Také chceme poděkovat všem pracovníkům MČ Prahy 8, zvláště z odboru pro kulturu (Mgr. Ludkové, p. Bambasovi, pí. radní Solomonové, p. Kalmánovi, p. Šírovi), kteří po celou dobu jak v minulosti, tak nyní s námi účinně spolupracují a podílejí se významným přispěním na zdaru všech pořádaných oslav.
 
  Pevně věříme, že tato tradice bude i nadále pokračovat a obě každoroční slavnosti budou stále přinášet radost široké veřejnosti. FB udalost-rtf-
 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 03 900Pásmo biblických čtení a písní Adama Václava Michny z Otradovic. Účinkuje soubor staré hudby Cutha antiqua.

Soubor je projektem hudebníků majících vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů. Zabývá se historicky věrnou interpretací hudby období pozdní renesance a baroka. Původní dobová hra vyžaduje původní techniku hry a tím pádem i konstrukčně původní typy nástrojů. Cuthna Antiqua má k dispozici kromě tradičních nástrojů, jakými jsou housle, také například vzácnou violu d’amour nebo loutnu. Repertoár tvoří díla známých i méně známých, avšak neméně kvalitních českých i evropských autorů. Sekce gregoriánského chorálu tvořená mužskými členy souboru provozuje tento latinský zpěv pro speciální příležitosti, zejména v chrámových prostorech. Podrobnosti o souboru najdete webových stránkách a facebooku.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).

Autor: Renáta Molová

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 05 web 900Zazní skladby A. Corelliho, G. P. Telemanna, J. M. Leclaira, J. Sychy a dalších.

Účinkují Jiří Sycha a Jan Hádek (housle) a Filip Dvořák (cembalo).

Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica, Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble a dalšími.

Filip Dvořák  žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem. Dnes je opět studentem a stále otcem. Zároveň opět učitelem. Nepřetržitě cembalistou-hudebníkem a cembalářem. Žije v Praze.

Jan Hádek je absolventem pražské Státní konzervatoře (prof. Pavel Kudelásek) a Hudební akademie múzických umění (prof. Petr Messiereur). Jako hráč na barokní housle má za sebou bohatou koncertní činnost. Zkušenosti získal působením v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). S těmito ansámbly pravidelně natáčí a vystupuje na prestižních domácích i zahraničních festivalech a koncertech. V roce 2003 absolvoval stáž u prof. Chiary Banchini na Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. Je uměleckým vedoucím a zakládajícím členem souboru Hipocondria ensemble.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).
 
Pořadatel: Renáta Molová

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
NK2016 kostel 364 PetrPavel Bohnice 00 uvodniNoc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu, do České republiky se rozšířila z Rakouska. V současné době se koná celkem v devíti zamích Evropy.  Této akce se jako každoročně účastní kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR. Noc kostelů je příležitostí nabídnout co nejširší veřejnosti možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a prožitku ve večerní a noční atmosféře. Kostel sv. Petra a Pavla se této akce účastní od roku 2010.
 
Letos se Noc kostelů koná v pátek 25. května. Jednotlivé body programu jsou např. komentovaná prohlídka kostela, koncert, program pro děti, modlitba se zpěvy z Taizé.
 
Chcete pomoci s pořádáním této akce? Tipy a nápady na program vítány. Ozvěte se prosím co nejdříve, uzávěrka programu je již 10. března. Kontakt: Renata Molová, tel. 602 514 314, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-rm-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 04 web 900Zveme vás na velikonoční koncert duchovní hudby z cyklu  Kulturní Osmičky. Účinkuje soubor staré hudby Capella Ornamentata.

Lucie Sedláková Hůlová – barokní housle
Richard Šeda – cink, zobcová flétna
Marek Čermák – varhany

Capella Ornamentata vznikla v roce 2007 a její název bychom mohli přeložit jako „zpěvy ozdobené“. Hlavním posláním ansámblu je snaha o autentickou interpretaci převážně duchovní hudby 16. a 17. století a prezentace v České republice zatím méně známých dechových nástrojů jako je cink, sackbut a dulcian. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky. Capella Ornamentata se prezentuje i v rozhlasovém a televizním vysílání.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).

Pořadatel: Renáta Molová 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.