Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
V souvislosti s vyhlášením novouzového stavu na území ČR jsou NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích až DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Toto evangelium (Mt 17,1-9) se čte vždy o 2. neděli postní. Bylo to krátkou dobu před tím, než byl Ježíš ukřižován. Apoštolové vnímali, že je Mesiáš, ale nevěděli, co to přesně znamená. Na hoře se Ježíš zjevil ve své slávě, že je Boží syn. A pak jim řekl, že bude trpět.
- My se dostáváme do těžkých životních situací. Ale víme, že to stojí za to, že bude dobře. Apoštolové na hoře prožili veliký zázrak, a přece se pak báli, když byl Ježíš zatčen. I my víme, že je dobře, a přece se někdy bojíme, když jsme unavení, nemocní. Když máme víru, pak je všechno dobré. Jako dnes s koronavirem. Bůh nás vede, stále nás vede. Nemusíme se bát. Bůh je stále s námi.
- Ve středověku se lidé umrtvovali, nosili kající pásy apod. My to ale nepotřebujeme, protože život je tak těžký, že unést ho a být radostný, uvědomovat si svou hříšnost a pokorně to vše vyznat, to je pro nás kajícnost.
- Nejhorší náš hřích je pýcha, ješitnost. Když to překonáme, pak vidíme, jak úžasná je svátost smíření.
- A pak také vidím, jak mě Pán Bůh má rád.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

81755055 2808190115899478 1891022788454514688 nV neděli proběhla před kostelem tradiční Tříkrálová sbírka 2020. Jde o akci organizovanou Charitou Česká republika a v ní sdruženými lokálními charitami.

81720622 2808190209232802 9058775232076054528 n

Má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírkový účet: 66008822/0800. Další informace najdete zde.

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
postni doba tisk page 0Popelec na hlavě zacloumá myšlenkami, které v ní nosíme. Připomene nám, že my, Boží děti, se v životě nesmíme pachtit za pomíjivým prachem. Z hlavy může do srdce sestoupit otázka: „Pro co žiji?“. Pokud žiji pro pomíjivé věci tohoto světa, obracím se v prach, popírám, co ve mně učinil Bůh.
Proto na světě nejsme. Máme mnohem větší cenu, žijeme pro něco mnohem většího, totiž abychom realizovali Boží sen, abychom milovali. Pozemská dobra, která máme, nám nebudou k ničemu; jsou prachem, který se rozplyne, avšak láska, kterou prokazujeme – v rodině, v práci, v církvi, ve světě – nás zachrání, potrvá navždy.
 
Z homilie papeže Františka při liturgii Popeleční středy 26. 2. v bazilice sv. Sabiny. Celý překlad homilie najdete na www.radiovaticana.cz. Další myšlenky a inspirace k postní době si můžete přečíst na nástěnce v kostele nebo na www.pastorace.cz a www.vira.cz.
(Pavla Schrötterová)

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

79329095 1423676367806860 4740892159543083008 oLetošní již 11. Starobohnické vánoční těšení, pořádané v tradiční partnerské spolupráci s MČ Praha 8, se opět vydařilo. V programu se představila poprvé veřejně i naše farní schola pod vedením H. Lisé koncertem v kostele sv. Petra a Pavla. Díky návštěvníkům, organizátorům, partnerům a sponzorům, všem účinkujícím, prodejcům a požehnaný úvod i průběh nového roku 2020 všem lidem dobre vůle!

Fotografie si prohlédněte zde.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

plakatNavrh2 2020 page 0Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí „Nedělí Božího slova“ a Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 „Rokem Bible“. Během tohoto roku se má Písmo svaté stát ještě výrazněji než dosud středem veškerého života církve.

V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 let od svého založení. V roce 2020 si připomeneme šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“ (zdroj)

Další informace k tomuto tématu si můžete přečíst na nástěnce v kostele a podněty ke čtení Bible najdete na www.biblickedilo.cz/den-bible/

P. Schrötterová

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.